Trang chủ » Mẫu tờ khai thuế » Mẫu bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu số 03/THKH mới nhất 2015

Mẫu bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu số 03/THKH mới nhất 2015

Mẫu bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu số 03/THKH mới nhất 2015 áp dụng cho hộ, cá nhân kinh doanh có sử dụng hóa đơn quyển theo TT 156

BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA
(áp dụng cho hộ, cá  nhân kinh doanh có sử dụng hóa đơn quyển)
[01] Kỳ tính thuế: Quý…..năm ……….

[02] Người nộp thuế:…………..………………………

           [03] Mã số thuế:

[04] Tên đại lý thuế (nếu có):…………………………..

           [05] Mã số thuế:

 

            Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
STT Hoá đơn, chứng từ bán ra Tên người mua Mã số
thuế người mua
Mặt hàng Doanh số
bán
Ghi chú
Ký hiệu mẫu hóa đơn Ký hiệu hóa đơn Số hóa đơn Ngày, tháng, năm phát hành
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1. Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT):
Tổng
2.  Phân phối, cung cấp hàng hóa áp dụng thuế suất  1%:
Tổng
3. Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu áp dụng thuế suất 5%:
Tổng
4. Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu áp dụng thuế suất: 3%
Tổng
5. Hoạt động kinh doanh khác áp dụng thuế suất  2%:
Tổng

Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra (*): ……..
Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT (**): ………
Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán áp dụng tỷ lệ thuế/doanh thu (***): …….

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những  số liệu đã khai./.

_____________________________________

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ
Mr Dương – Trưởng phòng đào tạo – Công Ty Kế Toán Hà Nội 
Liên hệ tư vấn :  0988.332.093 or 0944.746.822
Website:  http://chungchiketoan.org/

Mẫu bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu số 03/THKH mới nhất 2015
4.5 (2) votes

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright