Trang chủ » Những lưu ý kế toán thuế » Báo cáo thuế theo quý bao gồm những gì ?

Báo cáo thuế theo quý bao gồm những gì ?

Bài viết hôm nay mình xin chia sẽ cách làm báo cáo thuế theo quý cần phải làm những gì? và nộp những chứng từ nào? biểu mẫu nào?

I. Báo cáo thuế theo quý gồm có các loại sau:

– Thuế giá trị giă tăng.báo cáo thuế quý
– Thuế Thu nhập cá nhân.
– Thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính.
– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

II. Hồ sơ khai báo cáo thuế quý cụ thể như sau:

1. Báo cáo thuế giá trị gia tăng theo quý

– Kể từ ngày 01/07/2013 các DN có tổng Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 20 tỷ đồng trở xuống sẽ thực hiện kê khai Thuế theo Quý. Vì vậy không phải kê khai thuế GTGT tháng 7/2013 mà thực hiện kê khai quý III/2013 (thuế GTGT phải nộp ngân sách tháng 7, tháng 8, tháng 9/2013) chậm nhất là ngày 30/10/2013.

Hồ sơ khai báo thuế GTGT theo quý gồm:

Tờ khai thuế GTGT khấu trừ: 01/GTGT. Kèm theo:
+ Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ Mua vào: PL01-2/GTGT
+ Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ Bán ra: PL01-1/GTGT.
+ Và các bảng kê phụ lúc khác nếu có. (theo mẫu tại Thông tư 28/2011/TT-BTC)

Chi tiết các bạn có thể xem thêm: Hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo quý

2. Báo cáo Thuế thu nhập cá nhân:

+ Tờ khai thuế TNCN theo quý kế toán dùng mẫu tờ khai: 02/KK-TNCN theo quý.
– Trường hợp khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng thì khai và nộp tờ khai theo mẫu số 03/KK-TNCN theo quý.
– Trường hợp trong quý, công ty không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (tức là không có số thuế phải nộp ) thì không phải khai thuế.
– Nếu công ty ban thuộc đối tượng nộp thuế theo quý thì hạn nộp tờ khai thuế TNCN là ngày 30 của tháng sau quý ( ví dụ quý III là ngày 30/10/2013)

Chi tiết các bạn xem thêm ở đây: Cách kê khai thuế thu nhập cá nhân theo quý

3. Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý:

+ Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp quý theo mẫu số 01A/TNDN ( đối với Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ chế độ sổ sách hóa đơn và xác định được chi phí thực phát sinh của kỳ tính thuế.)
+ Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp quý theo theo mẫu số 01B/TNDN. ( Nếu doanh nghiệp không xác định được chi phí phát sinh thực tế)
– Thời hạn nộp Hồ sơ khai thuế và nộp thuế: Chậm nhất là ngày 30 (hoặc 31) tháng đầu tiên sau quý.

* Trường hợp doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế TNDN quý I/2013 theo Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013 của Bộ Tài chính thì thời hạn nộp thuế TNDN quý I/2013 chậm nhất là ngày 30/10/2013.

4. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý:

– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Mẫu: BC26-AC ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.
– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được gửi cùng Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo. Thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/4, 30/7, 30/10 và 30/01.

Báo cáo thuế theo quý bao gồm những gì ?
5 (1) vote

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright