Trang chủ » Học Làm Kế Toán » Các mức phạt đối với việc chậm kê khai thuế và nộp thuế

Các mức phạt đối với việc chậm kê khai thuế và nộp thuế

Căn cứ các quy định tại các Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 9 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 của Chính phủ; Khoản 1, 2 Điều 1 Nghị định số 13/2009/NĐ-CP ngày 13/02/2009 của Chính phủ; Mục II Phần A, điểm 2 Mục I Phần B Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính.

a/ Chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin so với thời hạn quy định

+ Từ 10 đến 20 ngày:

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền 550.000 đồng

Mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 100.000 đồng

Mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000

+ Quá thời hạn quy định từ trên 20 ngày trở lên:

Phạt tiền 1.100.000 đồng

Mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 200.000 đồng

Mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000

b/ Không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế:

+ Hồ sơ khai thuế ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu làm căn cứ xác định nghĩa vụ thuế trên bảng kê hoá đơn, hàng hoá, dịch vụ mua vào, bán ra hoặc trên các tài liệu khác liên quan đến nghĩa vụ thuế:

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền 550.000 đồng

Mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 100.000 đồng

Mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000

+ Lập hồ sơ khai thuế ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu làm căn cứ xác định nghĩa vụ thuế trên hoá đơn, hợp đồng kinh tế và tài liệu, chứng từ khác liên quan đến nghĩa vụ thuế:

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền 825.000 đồng

Mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 150.000 đồng

Mức tiền phạt tối đa không quá 1.500.000

+ Lập hồ sơ khai thuế ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu làm căn cứ xác định nghĩa vụ thuế trên tờ khai thuế, tờ khai quyết toán thuế

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền 1.100.000 đồng

Mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 200.000 đồng

Mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000

+ Có nhiều hành vi vi phạm đồng thời: ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu làm căn cứ xác định nghĩa vụ thuế trên bảng kê hoá đơn, hàng hoá, dịch vụ mua vào, bán ra, hợp đồng kinh tế, tờ khai thuế, tờ khai quyết toán thuế hoặc trên các tài liệu khác liên quan đến nghĩa vụ thuế

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền 1.750.000 đồng

Mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 500.000 đồng

Mức tiền phạt tối đa không quá 3.000.000

c/ Chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định/ thời gian được gia hạn theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền)

+ Từ 5 đến 10 ngày làm việc :

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền 550.000 đồng

Mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 100.000 đồng

Mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000

+ Từ 10 đến 20 ngày làm việc:

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền 1.100.000 đồng

Mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 200.000 đồng

Mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000

+ Từ trên 20 đến 30 ngày làm việc:

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền 1.650.000 đồng

Mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 300.000 đồng

Mức tiền phạt tối đa không quá 3.000.000

+ Từ trên 30 đến 40 ngày làm việc:

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền 2.200.000 đồng

Mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng

Mức tiền phạt tối đa không quá 4.000.000

+ Từ trên 40 đến 90 ngày làm việc, nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp:

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền 2.750.000 đồng

Mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 500.000 đồng

Mức tiền phạt tối đa không quá 5.000.000

Sau đó trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế hợp lệ và xác định đúng số tiền thuế phải nộp của kỳ nộp thuế thì Số ngày chậm nộp tiền thuế làm căn cứ xử phạt được tính từ ngày hết hạn nộp thuế của kỳ phát sinh số thuế phải nộp hồ sơ khai thuế, đến ngày người nộp thuế nộp số tiền thuế chậm nộp. Đồng thời cơ quan thuế phải ra quyết định bãi bỏ quyết định ấn định thuế.

_____________________________________

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ
Mr Dương – Trưởng phòng đào tạo – Công Ty Kế Toán Hà Nội
Liên hệ tư vấn :  0988. 332. 093 or 0944. 746. 822
Website:  http://chungchiketoan.org/

Đánh giá bài viết!

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright