Trang chủ » Thuế thu nhập doanh nghiệp » Các mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015

Các mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015

Các mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015 được áp dụng theo điều 8 thông tư Số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ tài chính :

– Thuế suất 20%: Áp dụng cho những doanh nghiệp có doanh thu < 20 tỷ.
– Thuế suất 22%: Áp dụng cho những doanh có Doanh thu > 20 tỷ.(Nhưng kể từ ngày 01/01/2016 sẽ áp dụng thuế suất 20%)

Chú ý: Những doanh nghiệp mới thành lập thì kê khai tạm tính quý theo thuế suất 22%. Kết thúc năm tài chính nếu Doanh thu bình quân của các tháng trong năm < 1,67 tỷ đồng thì doanh nghiệp quyết toán thuế TNDN theo thuế suất 20%.

2. Tổng doanh thu
làm căn cứ xác định là tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề được xác định căn cứ vào chỉ tiêu mã số [01]chỉ tiêu mã số [08] trên Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của kỳ tính thuế năm trước liền kề theo Mẫu số 03-1A/TNDN kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNDN số 03/TNDN.

– Những doanh nghiệp hoạt động không đủ 12 tháng, thì căn cứ vào tổng doanh thu trên chỉ tiêu [01] và chỉ tiêu [08] trên Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Mẫu số 03-1A/TNDN chia cho số tháng thực tế hoạt động trong năm, nếu doanh thu bình quân < 1,67 tỷ đồng thì năm sau áp dụng thuế suất thuế TNDN 20%.

3. Thuế suất từ 32% đến 50%: Áp dụng đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quý hiếm khác tại Việt Nam.

(Hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí, căn cứ vào vị trí, điều kiện khai thác và trữ lượng mỏ, Thủ tướng Chính phủ quyết định mức thuế suất cụ thể phù hợp với từng dự án, từng cơ sở kinh doanh theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính.)

– Thuế suất 50%: Áp dụng đối với các mỏ tài nguyên bạch kim, vàng, bạc, thiếc, wonfram, antimoan, đá quý, đất hiếm.
(Trường hợp các mỏ có từ 70% diện tích được giao trở lên ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thuộc danh mục địa bàn ưu đãi thuế TNDN ban hành kèm theo Nghị định này áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 40%.)

Xem thêm : Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp 

_____________________________________

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ
Mr Dương – Trưởng phòng đào tạo – Công Ty Kế Toán Hà Nội
Liên hệ tư vấn :  0988.332.093 or 0944.746.822
Website:  http://chungchiketoan.org/

Các mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015
3.38 (13) votes

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright