Trang chủ » Mức xử phạt về thuế » Các mức xử phạt vi phạm về hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT)

Các mức xử phạt vi phạm về hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT)

Quy định các mức xử phạt hành chính về vi phạm về hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) áp dụng kể từ ngày 02/3/2014 theo thông tư Số 10/2014/TT-BTC ban hành ngày 17 /1/2014 của Bộ tài chính .

 

MỨC PHẠT HÀNH VI VI PHẠM
200.000 – 1.000.000 – Không lập đủ các nội dung bắt buộc trên hoá đơn
– Lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế. (trừ thông báo phát hành hóa đơn)
2.000.000 – 4.000.000 – Đặt in hoá đơn mà không ký hợp đồng in bằng văn bản (Phạt cả 2 bên)
– Không hủy hóa đơn được mua đã hết hạn sử dụng.
– Không hủy hoặc hủy không đúng quy định các hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập, không còn giá trị sử dụng.
– Lập Thông báo phát hành hóa đơn không đầy đủ nội dung theo quy định.
– Không niêm yết Thông báo phát hành hóa đơn theo đúng quy định.
– Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho người mua) để hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách.
– Chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (sau 10 ngày kể từ ngày hết hạn)
4.000.000 – 8.000.000 – Không hủy hóa đơn đặt in chưa phát hành nhưng không còn sử dụng.
– Lập hoá đơn không đúng thời điểm.
– Lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định.
– Ngày ghi trên hoá đơn đã lập xảy ra trước ngày mua hoá đơn của cơ quan thuế;
– Lập hóa đơn nhưng không giao cho người mua (trừ trường hợp trên hoá đơn ghi rõ người mua không lấy hoá đơn hoặc hoá đơn được lập theo bảng kê)
– Lập sai loại hoá đơn đã giao cho người mua hoặc đã kê khai thuế.
– Không nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (được tính sau 20 ngày kể từ ngày hết thời hạn).
6.000.000 – Không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng (nếu các hóa đơn này đã được kê khai, nộp thuế)
6.000.000 – 8.000.000 – Khai báo sau 10 ngày về việc mất, cháy, hỏng hóa đơn đã mua nhưng chưa lập.
6.000.000 – 18.000.000 – Khai báo sau 10 ngày về việc mất, cháy, hỏng hóa đơn chưa thông báo phát hành.
– Không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi đưa hóa đơn vào sử dụng (nếu các hóa đơn này chưa đến kỳ khai thuế)
10.000.000 – 20.000.000 – Làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã phát hành (dù chưa lập hãy đã lập), (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được
Không lập hóa đơn khi bán hàng có giá trị > 200.000
20.000.000 – 50.000.000 – Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Xem thêm : Các mức xử phạt vi phạm thuế

_____________________________________

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ
Mr Dương – Trưởng phòng đào tạo – Công Ty Kế Toán Hà Nội 
Liên hệ tư vấn :  0988.332.093 or 0944.746.822
Website:  http://chungchiketoan.org/

Đánh giá bài viết!

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright