Trang chủ » Làm kế toán kho » Hướng dẫn cách hạch toán định khoản hóa đơn về trường hàng về sau, cách xử lý khi hóa đơn về trước nhưng hàng chưa về

Hướng dẫn cách hạch toán định khoản hóa đơn về trường hàng về sau, cách xử lý khi hóa đơn về trước nhưng hàng chưa về

Hướng dẫn cách hạch toán định khoản hóa đơn về trường hàng về sau, cách xử lý khi hóa đơn về  trước nhưng hàng chưa về : 

Mô tả nghiệp vụ:
– Trường hợp cuối kỳ kế toán, công ty đã nhận được hóa đơn của nhà cung cấp nhưng hàng chưa về nhập kho, khi đó căn cứ vào hóa chứng từ kế toán sẽ ghi nhận hàng mua đang đi đường. Sang tháng sau, khi hàng về nhập kho, kế toán làm thủ tục nhập kho và ghi sổ kế toán.

1. Căn cứ vào hóa đơn các bạn hạch toán như sau:

a. DN kê khai theo phương pháp khấu trừ:
Nợ TK 151 :   Hàng mua đang đi đường  (Giá chưa có thuế GTGT)
Nợ TK 133 : Thuế GTGT được khấu trừ.
Có TK 111, 112, 331… (Tổng giá thanh toán)

b. DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:
Nợ TK 151 :  (Tổng giá thanh toán)
Có TK 111, 112, 331,. . .

2. Khi hàng về nhập kho, căn cứ hoá đơn và phiếu nhập kho:

Nợ TK 152, 153, 156 :
Có TK 151 – Hàng mua đang đi đường.

Sau đây tôi xin lấy ví dụ để các bạn hình dung rõ hơn:

Ví Dụ: Ngày 28/05/2014, Công ty kế toán Thiên Ưng đã mua hàng của công ty TNHH An  Phú đã có hóa đơn về nhưng chưa thanh toán.
– Nhưng đến ngày 31/05/2014 vẫn chưa nhận được hàng. Chi tiết lô hàng đã mua:
+ Tủ lạnh TOSHIBA 110 lít, số lượng 20, đơn giá 3.000.000đ, thuế GTGT 10%
+ Tủ lạnh TOSHIBA 60 lít, số lượng 20, đơn giá 2.000.000đ, thuế GTGT 10%
– Ngày 01/06/2014, Công ty nhận được hàng.
– Ngày 15/6/2014, Công ty mới chuyển khoản thanh toán tiền hàng cho Công ty TNHH An Phú

Cách hạch toán hóa đơn về trước hàng về sau:

a. Ngày 28/05/2014 dựa vào hóa đơn GTGT đã về:
Nợ TK 151 :   (20 x 3.000.000) + (20 x 2.000.000đ) = 100.000.000
Nợ TK 133 : 10.000.000
Có TK 331: 110.000.000

b. Ngày 01/06/2014 khi hàng về, nhập kho:
Nợ TK 156 : 100.000.000
Có TK 151 : 100.000.000

c. Ngày 15/6/2014 khi thanh toán tiền hàng dựa vào ủy nhiệm chi và giấy báo nợ:
Nợ TK 331: 110.000.000
Có TK 112 : 110.000.000

3. Lưu ý 1 vài trường hợp sau:

a. Trường hợp hàng về sau nhưng không nhập kho mà giao thẳng cho khách hàng theo hợp đồng kinh tế tại phương tiện, tại kho người bán, tại bến cảng, bến bãi, hoặc gửi thẳng cho khách hàng, gửi bán đại lý, ký gửi:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán; hoặc
Nợ TK 157 – Hàng gửi đi bán
Có TK 151 – Hàng mua đang đi đường.

b. Trường hợp hàng về sau nhưng bị hao hụt, mất mát, căn cứ vào biên bản, kế toán phản ánh giá trị hàng tồn kho bị mất mát, hao hụt:

Nợ TK 1381 – Tài sản thiếu chờ xử lý
Có TK 151 – Hàng mua đang đi đường.

Đánh giá bài viết!

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright