Trang chủ » Làm kế toán bán hàng » Hướng dẫn cách hạch toán hàng khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền, hàng được nhận khuyến mãi

Hướng dẫn cách hạch toán hàng khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền, hàng được nhận khuyến mãi

Hướng dẫn cách hạch toán hàng khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền, hàng được nhận khuyến mãi theo đúng quy định của luật thương mại :

Chú ý:
– Sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu phải theo quy định của pháp luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. Tức là phải đăng ký với Sở công thương những sản phẩm đó.

– Khi xuất hàng hóa để làm khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu thì phải lập hóa đơn GTGT và trên hóa đơn phải ghi rõ là hàng khuyễn mãi, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền, dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo.

Theo mục 2.4 Phụ lục 4 Thông tư 64/2013/TT-BTC

Như vậy: Khi hạch toán hàng khuyến mãi, quảng cáo,hàng mẫu sẽ không phản ánh số thuế, các bạn có thể cho vào chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hóa.

– Những hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mãi không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.

Theo khoản 5 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT- BTC

Sau đây tôi xin hướng dẫn cách hạch toán hàng khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu cụ thể như sau:

1. Bên bán:
– Khi xuất hàng để khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu hạch toán như sau:

a. Phản ánh doanh thu:
Nợ TK – 641: Chi phí bán hàng (Theo QĐ 15)
Nợ TK – 6421: Chi phí bán hàng (Theo QĐ 48)
Có TK – 512 : Doanh thu bán hàng nội bộ (Chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá). (Theo QĐ 15)
Có TK – 5118 : Doanh thu khác (Theo QĐ 48)

b. Phản ánh giá vốn:
Nợ TK – 632 : Giá vốn hàng bán
Có TK – 156 : Hàng hóa

2. Bên mua:
– Khi nhận hàng được khuyến mãi các bạn hạch toán như sau:

a. Phản ánh hàng khuyến mãi:

Nợ TK – 156: Hàng hóa
Có TK – 711: Giá trị hàng khuyến mãi

b. Khi xuất hàng khuyến mãi:

Nợ TK 111, 112, 131:
Có TK 511:
Có TK 3331:

Phản ánh giá vốn hàng khuyến mãi:

Nợ TK 632
Có TK 156.

Hướng dẫn cách hạch toán hàng khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền, hàng được nhận khuyến mãi
5 (1) vote

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright