Trang chủ » Thuế môn bài - Thuế khác » Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế môn bài theo mẫu 01/MBAI

Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế môn bài theo mẫu 01/MBAI

Bài viết này tôi xin hướng dẫn cách lập tờ khai thuế môn bài theo mẫu 01/MBAI bàn hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Đầu tiên các bạn cần tải mẫu 01/MBAI về :

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————————–

 
T KHAI THU MÔN BÀI
[01] Kỳ tính thuế: năm ….ghi năm nộp thuế….
[02]  Lần đầu   *              [03]  Bổ sung lần thứ  *

[04] Người np thuế :…………….ghi tên Công ty ……………
[05] Mã số thuế: …………….ghi MST Công ty …………………
[06] Địa chỉ:  ………………..ghi địa chỉ Công ty …… …………..
[07] Quận/huyện: ………. [08] Tỉnh/Thành phố: ……………..
– Nếu là chi nhánh ở khác Tỉnh, TP với trụ sở chính, thì phải nộp thuế tại địa phương nơi chi nhánh hoạt động và ghi tên, địa chỉ theo tên chi nhánh.
[09] Điện thoại: ……. [10] Fax: ………. [11] Email: ………….

Từ chỉ tiêu [12] đến [20] là dành cho đại lý thuế, nếu bạn là kế toán cho công ty thì bỏ qua phần này:
[12] Đi lý thuế (nếu có) :………………………………………………………………………….
[13] Mã số thuế: …………………………………………………………………………………
[14] Địa chỉ:  ………………………………………………………………………………………
[15] Quận/huyện: ………………. [16] Tỉnh/Thành phố: ……………………………….
[17] Điện thoại: …………………  [18] Fax: ……………… [19] Email: ………………
[20] Hợp đồng đại lý thuế số:………………………………ngày ……………………………..
* [21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)

– Nếu doanh nghiệp trong năm có phát sinh bổ sung khai và nộp thuế môn bài cho cơ sở kinh doanh mới thành lập thuộc diện Người nộp thuế phải khai và nộp thuế môn bài thì đánh dấu (x) vào ô này.

Đơn v tin: Đng Vit Nam
Stt Ch tiêu Mã ch tiêu Vn đăng ký, mc thu nhp bình quân tháng Bc môn bài Mc thuếmôn bài
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1
Người np thuế môn bài
………….Ghi tên Công ty………
[22]
Ghi theo Quyết định
33/2008/QĐ-BTC
Ghi vốn đăng ký trên GPĐKKD. Ghi số bậc thuế môn bài. Ghi số tiền thuế môn bài theo bậc.
2
Đơn v trc thuc hch toán ph thuc cùng đa phương
(ghi rõ tên, địa chỉ)
………………. ghi các chi nhánh… hạch toán phụ thuộc trong cùng địa phương cấp tỉnh với trụ sở chính (Riêng ở Hà Nội và TP HCM là cùng quận)………………..
[23]
3 Tng s thuế môn bài phi np [24] Ghi tổng số tiền phải nộp

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.

NHÂN VIÊN ĐI LÝ THU
Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề số:
  ….,Ngày……… tháng……….. năm……….
NGƯỜI NP THU hoc
ĐI DIN HP PHÁP CA NGƯỜI NP THU
(Ký, ghi rõ h tên, chc v  và đóng du (nếu có)

Xem thêm : Hướng dẫn cách kê khai thuế môn bài 

_____________________________________

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ
Mr Dương – Trưởng phòng đào tạo – Công Ty Kế Toán Hà Nội
Liên hệ tư vấn : 0988. 332. 093 or 0944. 746. 822
Website: http://chungchiketoan.org/

Đánh giá bài viết!

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright