Trang chủ » Làm kế toán kho » Hướng dẫn cách tính giá nhập kho hàng hóa, thành phẩm, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ

Hướng dẫn cách tính giá nhập kho hàng hóa, thành phẩm, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ

Hướng dẫn cách tính giá nhập kho hàng hóa, thành phẩm, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ…theo các phương pháp tính giá hàng nhập kho cụ thể và chi tiết :

Công thức tính giá hàng nhập kho cụ thể như sau:

Giá nhập kho = Giá trị hàng hoá + Chi phí mua hàng

Chú ý: Giá nhập kho được tính theo giá thực tế hay còn gọi là giá gốc.

+ Những Doanh Nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: Thì giá gốc không bao gồm thuế GTGT.
+ Những Doanh Nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp (Hóa đơn bán hàng thông thường): Thì giá gốc bao gồm cả thuế GTGT.

Sau đây tôi sẽ đưa ra các trường hợp cụ thể như sau:

1. Cách tính giá nhập kho hàng hóa, công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu mua trong nước:

Giá nhập kho = Giá trị trên hoá đơn GTGT +  Chi phí vận chuyển, bỗc dỡ  – Các khoản giảm giá hàng bán.

2. Cách tính giá nhập kho hàng nhập khẩu:

Giá nhập kho = Giá hàng mua + Thuế nhập khẩu + Thuế TTĐB(nếu có) + Chi phí mua hàng – Các khoản giảm giá hàng mua

Chú ý: Giá hàng mua được xác định theo từng trường hợp cụ thể như sau:

+ Nếu thanh toán 1 lần trước khi nhận hàng:
Giá hàng mua = Tính theo tỷ giá ngày thanh toán
=> Trường hợp này ngoài thực tế thường xuyên phát sinh.

+ Nếu thanh toán 1 lần sau khi nhận hàng:
Giá hàng mua = Tính theo tỷ giá trên tờ khai hải quan
– Trường hợp này ít khi xảy ra

+ Nếu thanh toán nhiều lần trước và sau khi nhận hàng:
Giá hàng mua = Tính theo tỷ giá trên tờ khai hải quan

+ Chi phí mua hàng gồm: (vận tải, bốc dỡ, lưu kho, chi phí mở thủ tục hải quan…)

3. Cách tính giá nhập kho thành phẩm:

– Đối với hàng hóa do DN tự sản xuất:

Giá nhập = Là giá thực tế sản xuất (giá thành công xưởng)

– Đối với hàng hóa do thuê ngoài gia công chế biến:

Giá nhập = Chi phí gia công,chế biến + Chi phí vận chuyển, bốc dỡ
Đánh giá bài viết!

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright