Trang chủ » Thuế thu nhập doanh nghiệp » Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tạm tính theo quý năm 2015 mới nhất

Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tạm tính theo quý năm 2015 mới nhất

Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tạm tính theo quý năm 2015 mới nhất .

– Luật số 32/2013/QH13 ngày 19//2013.
– Nghị định Số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013.
– 
Thông tư Số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014.
Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014.
– Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014.

I. Cách tính số thuế TNDN cho doanh nghiệp kê khai theo phương pháp khấu trừ:

– Kể từ ngày 2/8/2014 theo điều 3 Thông tư Số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ tài chính:

Thuế TNDN phải nộp = (Thu nhập tính thuế – Phần trích lập quỹ KH & CN (nếu có))  x Thuế suất

TRONG ĐÓ:

1. Cách xác định thu nhập tính thuế TNDN:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế  – (Thu nhập được miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định)

a. Thu nhập chịu thuế: Là tổng các khoản thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác.

Cách xác định thu nhập chịu thuế TNDN:

Thu nhập chịu thuế = (Doanh thu – Chi phí được trừ) + Các khoản thu nhập khác

+ Cách xác định doanh thu để tính thuế TNDN:

– Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế: Là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
– Nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế: Là doanh thu không có thuế giá trị gia tăng.
– Nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng: Là doanh thu bao gồm cả thuế giá trị gia tăng.

+ Các khoản chi phí được trừ
+ Các khoản thu nhập khác chịu thuế đã được quy định trong các khoản thu nhập chịu thuế, chi tiết các bạn xem ở phần trên: Thu nhập chịu thuế.

b. Các khoản thu nhập được miễn

c. Cách xác định các khoản lỗ 

2. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp:

– Những doanh nghiệp có Doanh thu năm trước < 20 tỷ: Thuế suất 20%
– Những doanh nghiệp Doanh thu năm trước > 20 tỷ: Thuế suất 22% (Từ ngày 01/01/2016 sẽ áp dụng thuế suất 20%)

Chú ý: Những doanh nghiệp mới thành lập thì kê khai tạm tính quý theo thuế suất 22%. Kết thúc năm tài chính nếu Doanh thu bình quân của các tháng trong năm < 1,67 tỷ đồng thì doanh nghiệp quyết toán thuế TNDN theo thuế suất 20%.

Chú ý: Kể từ ngày 15/11/2014 (Tức là từ quý 4/2014) theo điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC của Bộ tài chính:

– Hàng quý doanh nghiệp không nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính quý. Mà chỉ thực hiện tạm nộp số tiền thuế TNDN của quý nếu phát sinh. Chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý sau.

II. Cách tính thuế TNDN cho những doanh nghiệp kê khai theo phương pháp trực tiếp:

– Những Đơn vị sự nghiệp, tổ chức không phải là doanh nghiệp
– DN nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.

=> Những đơn vị trên nếu có hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có thu nhập chịu thuế TNDN mà xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ, cụ thể như sau:

+ Đối với dịch vụ (bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay): 5%.
Riêng hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật: 2%.
+ Đổi với kinh doanh hàng hoá: 1%.
+ Đối với hoạt động khác: 2%.

Để hiểu rõ hơn các bạn có thể xem thêm tại điều 3 Thông tư Số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014.

Xem thêm : Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp 

_____________________________________

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ
Mr Dương – Trưởng phòng đào tạo – Công Ty Kế Toán Hà Nội
Liên hệ tư vấn :  0988.332.093 or 0944.746.822
Website:  http://chungchiketoan.org/

Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tạm tính theo quý năm 2015 mới nhất
2.5 (2) votes

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright