Trang chủ » Mức xử phạt về thuế » Hướng dẫn chi tiết cách tính tiền phạt chậm nộp thuế GTGT, TNCN, TNDN, Môn bài

Hướng dẫn chi tiết cách tính tiền phạt chậm nộp thuế GTGT, TNCN, TNDN, Môn bài

Hướng dẫn chi tiết cách tính tiền phạt chậm nộp thuế GTGT, TNCN, TNDN, Môn bài được áp dụng theo điều 34 Thông tư Số 156/2013/TT-BTC của Bộ tài chính

1. Đối với khoản tiền thuế nợ từ ngày 01/7/2013 trở đi:
a. Nếu số ngày nộp chậm < 90 ngày:

Số tiền phạt = Số tiền thuế nộp chậm x 0,05% x số ngày nộp chậm

b. Nếu số ngày nộp chậm từ 91 trở đi:

Số tiền phạt = Số tiền thuế nộp chậm x 0,07% x (Tổng số ngày nộp chậm – 90)
Nhưng từ ngày 1/1/2015 theo Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội – Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về Thuế.- Bỏ quy định phạt chậm nộp thuế 0.07%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp vượt quá 90 ngày và giữ nguyên mức phạt chậm nộp 0.05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

VD: Công ty A Tháng 7/2013 có phát sinh số thuế giá trị gia tăng (GTGT) phải nộp là 100 triệu.
– Theo quy định hạn nộp chậm nhất là ngày 20/8/2013. Nhưng đến ngày 1/12/2013 mới đi nộp.

Cách tính tiền phạt chậm nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) như sau:

– Từ ngày 20/8/2013 đến 20/11/2013: Số ngày chậm nộp là 90 ngày.
-> Số tiền bị phạt = 100.000.000 x 0,05% x 90 ngày = 4,5 triệu đồng.

– Từ ngày 21/11/2013 đến 2/12/2013: Số ngày chậm nộp là 11 ngày.
– > Số tiền bị phạt  = 100.000.000 x 0,07% x 11 ngày = 0,77 triệu đồng.

Tổng cộng:
– Số tiền phạt chậm nộp = 4,5 triệu đồng. + 0,77 triệu đồng = 5,27 triệu đồng.

2. Đối với số tiền thuế nợ trước ngày 01/7/2013:

Số tiền bị phạt = Số tiền thuế nộp chậm x 0,05% x số ngày nộp chậm.

VD: Năm 2013 Công ty A phải nộp tiền thuế thu nhập cá nhân (TNDN) năm 2012 là 100 triệu (trên tờ khai quyết toán thuế năm 2012)
– Theo quy định thời hạn chậm nhất là 01/4/2013 (do ngày 31/3/2013 là ngày nghỉ).
– Nhưng đến ngày 04/10/2013 Công ty mới đi nộp tiền thuế (tờ khai thì nộp rồi).

Cách tính tiền phạt chậm nộp thuế thu nhập cá nhân (TNDN) như sau:

a. Trước ngày 01/7/2013 tiền phạt chậm nộp được tính như sau:

– Từ ngày 02/4/2013 đến ngày 30/6/2013: Số ngày chậm nộp là 90 ngày:
= > Số tiền phạt = 100 triệu x 0,05% x 90 ngày = 4,5 triệu đồng.

b. Từ ngày 01/7/2013 trở đi tiền chậm nộp được tính như sau:

– Từ ngày 01/7/2013 đến ngày 04/10/2013: Số ngày chậm nộp là 96 ngày.

Trong đó:

Từ ngày 01/7/2013 đến ngày 28/9/2013: Số ngày chậm nộp là 90 ngày:
= > Số tiền phạt = 100 triệu x 0,05% x 90 ngày = 4,5 triệu đồng;

Từ ngày 29/9/2013 đến ngày 04/10/2013: Số ngày chậm nộp là 6 ngày:
= > Số tiền phạt = 100 triệu x 0,07% x 06 ngày = 0,42 triệu đồng.

Tổng cộng:

=> Số tiền phạt chậm nộp = 4,5 + 4,5 + 0,42 = 9,42 triệu đồng.

Chú ý: Số ngày chậm nộp tiền thuế (bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định của pháp luật)
– DN phải tự xác định số tiền chậm nộp.

Xem thêm : Các mức xử phạt vi phạm thuế

_____________________________________

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ
Mr Dương – Trưởng phòng đào tạo – Công Ty Kế Toán Hà Nội 
Liên hệ tư vấn :  0988.332.093 or 0944.746.822
Website:  http://chungchiketoan.org/

Đánh giá bài viết!

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright