Trang chủ » Hóa đơn giá trị gia tăng » Cách viết hóa đơn chiết khâu thương mại, giảm giá

Cách viết hóa đơn chiết khâu thương mại, giảm giá

Khi công ty hay doanh nghiệp bán hàng có chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán thì trên hóa đơn phải ghi như thế nào? Nhiều bạn kế toán đang gặp nhiều vướng mắc trong trường hợp này. Chúng tôi xin được hướng dẫn các bạn cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán cụ thể như sau:

Theo Khoản 2.5 Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định: (Có 3 trường hợp như sau)

Trường hợp 1:

– Chiết khấu theo từng lần mua thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.

VD: Công  ty A có chương trình: Mua 1 bộ điều hoà Samsung trị giá 15tr/bộ chiết khấu thương mại ngay 10% (1.500.000)
– Giá bán chưa thuế là: 15.000.000 – 1.500.000 = 13.500.000

Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại như sau:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4×5
01 Điều hoà Samsung bộ 10 13.500.000 13.500.000
 Cộng tiền hàng:                                                                                   13.500.000
Thuế suất GTGT:   .10 %  , Tiền thuế GTGT:                                       1.350.000
Tổng cộng tiền thanh toán                                                                    14.850.000

Chú ý: Trên hóa đơn không được phép ghi (-) âm.

Trường hợp 2:

– Chiết khấu thương mại theo số lượng, doanh số số tiền chiết khấu được điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau.

VD: Công ty A ký hợp đồng số 012/KTTU với công ty B: Mua 10 bộ điều hoà Samsung trị giá 15tr/bộ thì chiết khấu 10% (1,5tr/bộ)
– Ngày đầu tiên: Công ty B mua 3 bộ: Lần này các bạn xuất hoá đơn là giá chưa chiết khấu 15tr/bộ vì chưa đủ số lượng.
– Ngày thứ 2: Công ty B mua 3 bộ: Lần này các bạn xuất hoá đơn là giá chưa chiết khấu 15tr/bộ vì chưa đủ số lượng.
– Ngày thứ 3: Công ty B mua 4 bộ: Lần này đã đủ 10 bộ, công ty sẽ được chiết khấu 10%.
=> Tổng số tiền chiết khấu là: 1.500.000 x 10 = 15.000.000.

Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại lần cuối cùng như sau:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4×5
01 Điều hoà Samsung bộ 4 15.000.000 60.000.000
(Chiết khấu thương mại 10% theo hợp đồng số 012/KTTU ngày 2/12/2014) bộ 10 1.500.000 15.000.000
 Cộng tiền hàng:                                                                               45.000.000
Thuế suất GTGT:   .10 %  , Tiền thuế GTGT:                                   4.500.000
Tổng cộng tiền thanh toán                                                                49.500.000

Trường hợp 3:
– Chiết khấu thương mại theo số lượng, doanh số, nhưng số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì phải lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh.

Đấy là công việc của kế toán khi xuất hóa đơn chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, vậy khi có hóa đơn đó các bạn hạch toán và kê khai thuế như thế nào.

Xem thêm tại : Cách viết hóa đơn giá trị gia tăng

_____________________________________

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ
Mr Dương – Trưởng phòng đào tạo – Công Ty Kế Toán Hà Nội
Liên hệ tư vấn :  0988.332.093 or 0944.746.822
Website:  http://chungchiketoan.org/

Đánh giá bài viết!

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright