Trang chủ » Làm kế toán xuất nhập khẩu » Hướng dẫn cách viết hóa đơn giá trị gia tăng hàng xuất khẩu theo quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC

Hướng dẫn cách viết hóa đơn giá trị gia tăng hàng xuất khẩu theo quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC

Hướng dẫn cách viết hóa đơn giá trị gia tăng hàng xuất khẩu theo quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC khi Xuất khẩu hàng hóa ..

Theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của BTC thì từ ngày 01/6/2014 sẽ bãi bỏ hóa đơn xuất khẩu, thay vào đó khi Xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài. các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn thương mại.

– Nếu xuất hàng vào khu thuế quan thì sử lập hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng (đối với DN kê khai theo pp trực tiếp)

1. Ngày lập hóa đơn GTGT xuất khẩu:

– Ngày lập hóa đơn thương mại đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu là ngày xuất hàng ra khỏi kho.

– Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán DOANH THU là tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi Doanh Nghiệp mở tài khoản.
– Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán CHI PHÍ là tỷ giá bán ra của Ngân hàng thương mại nơi Doanh Nghiệp mở tài khoản tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán ngoại tệ

(Theo điều 2 của Thông tư 26/2015/TT-BTC)

2. Mã số thuế người mua:
– Gạch ngang.

3. Thuế suất:
– Ghi như khi xuất hóa đơn bình thường.
VD: Tỷ lệ thuế GTGT ghi 0%, dòng tiền thuế GTGT ghi 0

2. Đồng tiền ghi trên hóa đơn GTGT xuất khẩu:

Trường hợp người bán được bán hàng thu ngoại tệ theo quy định của pháp luật thì:
Tổng số tiền thanh toán: Được ghi bằng nguyên tệ
Phần chữ ghi bằng tiếng Việt.
Ví dụ: 10.000 USD – Mười nghìn đô la Mỹ.

– Đồng thời ghi trên hoá đơn tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm lập hoá đơn.

– Trường hợp ngoại tệ là loại không có tỷ giá với đồng Việt Nam thì ghi tỷ giá chéo với một loại ngoại tệ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá.

(Theo điểm e khoản 2 điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC)

3. Chữ ký:
– Không nhất thiết phải có chữ ký của người mua nước ngoài.

(Theo điểm đ khoản 2 điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC)

Sau đây tôi xin lấy 1 ví dụ về cách viết hóa đơn giá trị gia tăng hàng xuất khẩu để các bạn hình dung:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4×5
1 Xuất khẩu cà rốt tươi Kg 1.000 10 USD 10.000 USD
Tỷ giá quy đổi: 1 USD = 21.000 vnđ
                                                    Cộng tiền hàng:                                10.000 USD
Thuế suất GTGT:   0 %  ,   Tiền thuế GTGT:                                                     0
Tổng cộng tiền thanh toán:                                                                    10.000 USD
Số tiền viết bằng chữ:  Mười nghìn đô la Mỹ

 

Hướng dẫn cách viết hóa đơn giá trị gia tăng hàng xuất khẩu theo quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC
4 (4) votes

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright