Trang chủ » Hóa đơn giá trị gia tăng » Hướng dẫn cách viết hóa đơn GTGT hàng cho biếu tặng

Hướng dẫn cách viết hóa đơn GTGT hàng cho biếu tặng

Hướng dẫn chi tiết cách viết hoá đơn gtgt hàng cho biếu tặng theo đúng quy định của Bộ Tài Chính

Theo điểm 2.4 Phụ lục 1Ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC

– Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì phải lập hoá đơn GTGT (hoặc hoá đơn bán hàng), trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng.

Theo hông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của BTC :

– Giá tính thuế đối với hàng cho, biếu, tặng là tùy các bạn lựa chọn (không phải là giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh như trước đây nữa).

CHÚ Ý: Khoản chi để cho, biếu, tặng bị khống chế không vượt quá 15% tổng số chi được trừ.

Nhưng kể từ ngày 1/1/2015 thì những khoản: Chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới, tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh SẼ KHÔNG BỊ KHỐNG CHẾ 15% nữa.

(Theo Luật số 71/2014/QH1 – Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về Thuế)
Ví dụ : Cách viết hóa đơn gtgt hàng cho biếu tặng
 Mẫu số: 01GTKT3/001
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 Ký hiệu: AA/14P
Liên 1: Lưu                                Số:    0000689
Ngày 28 tháng 5 năm 2014

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY A
Mã số thuế: 016345243
Địa chỉ: Cầu giấy – Hà Nội

Điện thoại: 0988332093 .Số tài khoản: 009794375986
Họ tên người mua hàng: Dương
Tên đơn vị:  CÔNG TY A (Hoặc khách hàng không lấy hoá đơn)
Mã số thuế: 0109834754
Địa chỉ:  Cầu giấy – Hà Nội
Hình thức thanh toán:……………. .Số tài khoản: ………………………..
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4×5
1 Máy tính asus Chiếc 2 8.000.000 16.000.000
 (Hàng cho biếu tặng không thu tiền)
Cộng tiền hàng:                                                                                          16.000.000
Thuế suất GTGT:   .10%  , Tiền thuế GTGT:                                             1.600.000
Tổng cộng tiền thanh toán:                                                                        17.600.000
Số tiền viết bằng chữ: Mười bảy triệu sáu trăm nghìn đồng.

Xem thêm tại : Cách viết hóa đơn giá trị gia tăng

_____________________________________

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ
Mr Dương – Trưởng phòng đào tạo – Công Ty Kế Toán Hà Nội
Liên hệ tư vấn :  0988.332.093 or 0944.746.822
Website:  http://chungchiketoan.org/

Hướng dẫn cách viết hóa đơn GTGT hàng cho biếu tặng
5 (1) vote

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright