Trang chủ » Hóa đơn giá trị gia tăng » Cách viết hoá đơn khách mua hàng không lấy hóa đơn GTGT

Cách viết hoá đơn khách mua hàng không lấy hóa đơn GTGT

Trường hợp khách mua hàng không lấy hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) phải xử lý thế nào, phải kê khai thuế GTGT như nào? Tôi xin hướng dẫn cách viết hóa đơn khách mua hàng không lấy hóa đơn GTGT Theo điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hoá đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”.

Như vậy: Khi bán hàng, nếu có giá trị > 200.000 thì phải xuất hóa đơn (dù khách hàng không lấy hóa đơn).

– Trường hợp, nếu giá trị < 200.000 thì các bạn không cần phải lập hóa đơn nhưng phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. Cuối ngày, các bạn phải lập một hoá đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng.

Sau đây Tôi xin hướng dẫn cách viết hóa đơn khách mua hàng không lấy hóa đơn GTGT :

   Mẫu số: 01GTKT3/001
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ký hiệu: AA/14P
Liên 1: Lưu                                    Số:  0000001
 Ngày.02..tháng.03..năm 2015

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY
Mã số thuế: 0897432675
Địa chỉ: Cầu giấy – TP. Hà Nội

Điện thoại: 0988 332 093            Số tài khoản: 098504771
Họ tên người mua hàng:  Người mua không lấy hoá đơn
Tên đơn vị……………………….
Mã số thuế:……… ……………………
Địa chỉ…………………
Hình thức thanh toán:        TM        .Số tài khoản………..
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4×5
1 Máy tính xách tay asus chiếc 1 15.000.000 15.000.000
                                                    Cộng tiền hàng:                                          15.000.000
Thuế suất GTGT:   .10… %  , Tiền thuế GTGT:                                               1.500.000
Tổng cộng tiền thanh toán:                                                                              16.500.000
Số tiền viết bằng chữ:     Mười sáu triệu năm tram nghìn đồng.
Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ, tên)
Người bán hàng
(Ký, đóng dấu ghi rõ họ, tên)
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)

Kết luận: Những hóa đơn GTGT mà khách hàng không lấy thì các bạn kê khai thuế vào bảng kê bán ra PL 01-1/GTGT như hóa đơn bán ra bình thường thôi.

Xem thêm tại : Cách viết hóa đơn giá trị gia tăng

_____________________________________

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ
Mr Dương – Trưởng phòng đào tạo – Công Ty Kế Toán Hà Nội
Liên hệ tư vấn :  0988.332.093 or 0944.746.822
Website:  http://chungchiketoan.org/

Cách viết hoá đơn khách mua hàng không lấy hóa đơn GTGT
3 (1) vote

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright