Trang chủ » Kế toán tiền lương » Hướng dẫn cách xây dựng hệ thống thang bảng lương mới nhất năm 2015

Hướng dẫn cách xây dựng hệ thống thang bảng lương mới nhất năm 2015

Hướng dẫn cách xây dựng hệ thống thang bảng lương mới nhất năm 2015 , hồ sơ đăng ký thang bảng lương lần đầu theo đúng các nguyên tắc xây dựng thang lương lương, bảng lương quy định tại điều 7 Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ, cụ thể như sau:

Hồ sơ xây dựng thang bảng lương gồm:

1. Hệ thống thang bảng lương

2. Công văn xin đăng ký hệ thống thang bảng lương

3. Quyết định ban hành hệ thống thang bảng lương

4. Biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương

5. Bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng chức vụ

6. Quy chế tiền lương tiền thưởng, phụ cấp (có Phòng lao động yêu cầu, có phòng không yêu cầu, nhưng rất quan trọng khi quyết toán thuế nhé)

TÊN ĐƠN VỊ : ………………………
NGÀNH NGHỀ:  ………………………
ĐỊA CHỈ: ………………
MÃ SỐ THUẾ : …………………..

HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG
————-

I/- MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU :
Mức lương tối thiểu doanh nghiệp áp dụng: 3.100.000 đồng/tháng.

II/- HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG:

Đơn vị tính: Nghìn đồng
CHỨC DANH
CÔNG VIỆC
BẬC
I II III IV V VI VII VIII
01. Giám đốc
– Mức lương
5.900 6.195 6.505 6.830 7.172 7.531 7.908 8.303
02. Phó Giám đốc
– Mức lương
5.200 5.460 5.733 6.020 6.321 6.637 6.969 7.317
03. Kế toán trưởng
– Mức lương
5.000 5.250 5.513 5.789 6.078 6.382 6.701 7.036
04. NV Kinh Doanh
– Mức lương
3.500 3.700 3.900 4.200 4.500 4.800 5.200 5.600
………., ngày …….. tháng ……… năm …..
Đại diện Công ty …………….
(Ký tên và đóng dấu vào đây)

– Các bạn chỉ cần xây dựng Bậc 1: Bằng hoặc cao hơn mức lương tối thiểu vùng là được (Đây là mức lương căn cứ để các bạn khai tham gia BH), Bậc sau chênh bậc trước 5% là được.

– Các bạn làm 2 bộ, và nhớ là đóng dấu giáp lai giữa các trang nhé.
Lưu ý: Khi có sự thay đổi về mức lương hoặc DN mới thành lập thì phải xây dựng lại thang bảng lương nhé.

Cần biết: Đây chỉ là mức lương cơ bản để DN đóng bảo hiểm cho nhân viên, nên chúng ta sẽ xây dựng mức lương này thấp. Còn lương thực tế phải trả cho người lao động các bạn có thể cho tăng lên ở các khoản, phụ cấp, trợ cấp, thưởng.. (Nhớ là phải được quy định rõ trong hợp đồng lao động, quy chế tiền lương, thưởng của công ty nhé).

Những chú ý khi xây dựng thang bảng lương: 

1. Khoảng cách chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề phải bảo đảm khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm, phát triển tài năng nhưng ít nhất bằng 5%.

2. Mức lương thấp nhất (khởi điểm) của nhân viên trong thang lương, bảng lương do công ty xác định trên cơ sở mức độ phức tạp của công việc hoặc chức danh tương ứng với trình độ, kỹ năng, trách nhiệm, kinh nghiệm để thực hiện công việc hoặc chức danh, trong đó:

a) Mức lương thấp nhất của lao động bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

b) Mức lương thấp nhất của lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Đánh giá bài viết!

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright