Hóa đơn giá trị gia tăng

Hướng dẫn cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Hướng dẫn cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

 Hướng dẫn chi tiết cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng và theo hình thức kê khai trực tuyến và kê khai trực tiếp áp dụng Theo điều 27 thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính quy định – Với những doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp sử dụng hóa […]

Xem thêm

Những nội dung bắt buộc ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng

Nội dung bắt buộc ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) được BTC quy định cụ thể tại Điều 4 của Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 có hiệu lực từ ngày 1/6/2014. 1. Nội dung bắt buộc trên hóa đơn giá trị gia tăng đã lập phải được thể hiện trên cùng một mặt giấy. […]

Xem thêm

Nguyên tắc lập hóa đơn giá trị gia tăng theo Thông tư 39

Những nguyên tắc lập hóa đơn giá trị gia tăng cụ thể được quy định theo điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính : 1. Nguyên tắc lập hóa đơn giá trị gia tăng : a. Khi bán hàng hóa, dịch vụ phải lập hóa đơn: – Người bán phải lập hóa […]

Xem thêm

Hướng dẫn cách lập hóa đơn có nhiều mặt hàng, nhiều dòng

Việc viết hoá đơn có nhiều dòng, nhiều mặt hàng nhiều hơn số dòng của một số hoá đơn theo điều 19 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính quy định về cụ thể như sau: – Khi bán hàng hóa, dịch vụ nếu danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của […]

Xem thêm

Hướng dẫn cách viết hóa đơn GTGT hàng cho biếu tặng

Hướng dẫn chi tiết cách viết hoá đơn gtgt hàng cho biếu tặng theo đúng quy định của Bộ Tài Chính Theo điểm 2.4 Phụ lục 1Ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC – Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì phải lập […]

Xem thêm

Cách xác định thời điểm xuất hóa đơn GTGT khi bán hàng hoá, dịch vụ

Hướng dẫn cách xác định thời điểm xuất hóa đơn GTGT khi bán hàng hoá, dịch vụ theo quy định tại khoản 2 điều 16 Thông tư 39/TT-BTC cụ thể như sau:  1. Đối với hoạt động bán hàng : – Thời điểm lập hoá đơn  giá trị gia tăng (GTGT )(Ngày lập) là thời điểm chuyển […]

Xem thêm

Hướng dẫn cách viết hóa đơn hàng bán trả lại

Tôi xin hướng dẫn cách viết hóa đơn hàng bán trả lại khi phát hiện hàng kém chất lượng, không đúng chủng loại, quy cách Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính Theo quy định tại Điểm 2.8 Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính – Khi lập hóa đơn hàng bán […]

Xem thêm

Cách viết hoá đơn khách mua hàng không lấy hóa đơn GTGT

Trường hợp khách mua hàng không lấy hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) phải xử lý thế nào, phải kê khai thuế GTGT như nào? Tôi xin hướng dẫn cách viết hóa đơn khách mua hàng không lấy hóa đơn GTGT Theo điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính Trường hợp khi bán […]

Xem thêm

Hướng dẫn cách lập hóa đơn gtgt kèm theo bảng kê chi tiết

Hướng dẫn cách lập hóa đơn gtgt kèm theo bảng kê chi tiết khi bán hàng. Theo khoản 2 điều 19 Thông tư 39/2014/TT-BTC Người bán hàng được sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ kèm theo hóa đơn. Cụ thể: Theo khoản 2 điều 19 Thông tư 39/2014/TT-BTC: “Trường hợp khi […]

Xem thêm

Hướng dẫn thủ tục đặt in hóa đơn GTGT lần đầu năm 2015

Hướng dẫn các thủ tục đặt in hóa đơn GTGT lần đầu theo điều 8 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định : Những đối tượng được đặt in hóa đơn, hồ sơ đặt in hóa đơn Đối tượng được đặt in hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) : – Những doanh nghiệp kê khai thuế giá trị […]

Xem thêm

Hướng dẫn thủ tục thông báo phát hành hóa đơn lần đầu cho doanh nghiệp mới thành lập

Trước khi sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng doanh nghiệp phải làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn lần đầu gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài Chính: Chú ý: Hồ sơ thông báo phát hành hóa […]

Xem thêm

Hướng dẫn cách viết hóa đơn hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu

Hướng dẫn cách ghi hóa đơn hàng khuyến mại không thu tiền, quảng cáo hàng mẫu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ theo mục 2.4 Phụ lục 4 Thông tư số  39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính: Những hàng hóa hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, […]

Xem thêm

Hướng dẫn phân biệt hủy và xóa bỏ hóa đơn trên BC THSDHD

Trong khi sử dụng hóa đơn có rất nhiều bạn gặp phải thắc mắc về cách phân biệt giữa 2 cột XÓA BỎ và HỦY hóa đơn trên báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn,Tôi xin hướng dẫn cách phân biệt hủy và xóa bỏ hóa đơn theo quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC. 1. Cách phân […]

Xem thêm

Hướng dẫn viết hóa đơn điều chỉnh tăng giảm thuế suất GTGT

Khi nào được viết hóa đơn điều chỉnh tăng giảm, sai sót thuế suất GTGT ? Tôi xin hướng dẫn cách viết hóa đơn điều chỉnh sai sót, tăng giảm thuế suất thuế GTGT, doanh thu, số lượng hàng hóa …Theo Thông tư 39/2014/TT-BTC và Thông tư số 219/2013/TT-BTC. – Hóa đơn điều chỉnh tăng, giảm được lập khi phát […]

Xem thêm

Cách xử lý khi mất hóa đơn GTGT đầu vào và đầu ra

Hướng dẫn cách xử lý khi mất, cháy, hỏng hóa đơn GTGT đầu vào và đầu ra theo Điều 24 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài Chính cụ thể như sau : 1. Cách xử lý khi mất hóa đơn GTGT đầu ra: – Khi phát hiện việc mất, cháy, hỏng hóa đơn đầu ra […]

Xem thêm

Cách viết hóa đơn chiết khâu thương mại, giảm giá

Khi công ty hay doanh nghiệp bán hàng có chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán thì trên hóa đơn phải ghi như thế nào? Nhiều bạn kế toán đang gặp nhiều vướng mắc trong trường hợp này. Chúng tôi xin được hướng dẫn các bạn cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán […]

Xem thêm

Cách xử lý hóa đơn ghi sai tên,địa chỉ, mã số thuế

Khi hóa đơn ghi sai tên,địa chỉ,mã số thuế… của người mua phải xử lý thế nào? Đó là vướng mắc chung của rất nhiều các bạn làm kế toán.Sau đây xin được hướng dẫn các bạn cách xử lý hóa đơn ghi sai tên,địa chỉ,mã số thuế, tên người mua (những sai sót không làm […]

Xem thêm

Cách xử lý khi viết sai số tiền bằng chữ,tiền thuế,thuế xuất

Viết sai số tiền bằng chữ,tiền thuế,thuế xuất trên hóa đơn giá trị gia tăng xử lý như thế nào? Xin hướng dẫn cách xử lý hóa đơn viết sai số tiền bằng chữ,tiền thuế,thuế xuất,đơn giá…(ảnh hưởng đến số thuế GTGT phải nộp) theo hướng dẫn tại Thông tư 39/2014/TT-BTC. –  Gạch chéo các […]

Xem thêm

Những cách nhận biết hóa đơn hợp lệ, hợp pháp, hợp lý

Hóa đơn giá trị gia tăng như thế nào được gọi là hợp pháp, hợp lệ, hợp lý? Đó là câu hỏi của rất nhiều bạn đang làm kế toán. Chúng tôi xin được hướng dẫn cách nhận biết hóa đơn hợp lệ, hợp pháp, hợp lý. 1. Hóa đơn chứng từ hợp pháp là: – Hoá đơn […]

Xem thêm

Hướng dẫn cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng,quý

Hướng dẫn lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng hoặc theo quý với mẫu BC26-A trên phần mềm HTKK mới nhất hiện nay và áp dụng theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC. Chú ý : Theo điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính quy định: – Hàng quý DN (kể cả […]

Xem thêm
qcright