Học làm kế toán excel

Phần mềm kế toán Excel V9 miễn phí tốt nhất

Phần mềm kế toán Excel V9 miễn phí tốt nhất

Phần mềm kế toán Excel V9 miễn phí. Hoàn toàn tự động, bạn không cần phải biết hay nhớ các hàm của excel.Bạn chỉ cần định khoản phần mềm tự in các mẫu biểu liên quan. “Cam kết miễn phí 100% “ Từ lâu, phần mềm Excel đã được coi là trợ thủ đắc lực […]

Xem thêm
Hướng dẫn cách sử dụng hàm sumif trong Excel để làm công việc kế toán

Hướng dẫn cách sử dụng hàm sumif trong Excel để làm công việc kế toán

Hướng dẫn cách sử dụng hàm sumif trong Excel để làm công việc kế toán: kết chuyển các bút toán cuối kỳ, tổng hợp số liệu từ NKC lên bảng cân đối phát sinh .  1. Công dụng của hàm SUMIF trong Excel kế toán: – Kết chuyển các bút toán cuối kỳ – Tổng […]

Xem thêm
Hướng dẫn cách sử dụng hàm subtotal trong Excel kế toán như tính tổng phát sinh trong kỳ

Hướng dẫn cách sử dụng hàm subtotal trong Excel kế toán như tính tổng phát sinh trong kỳ

Hướng dẫn cách sử dụng hàm subtotal trong Excel kế toán như tính tổng phát sinh trong kỳ, tính tổng tiền tồn cuối ngày, tính tổng cho từng tài khoản .  1. Công dụng của hàm SUBTOTAL trong Excel đối với kế toán: – Tính tổng dãy ô có điều kiện như: Tính tổng phát […]

Xem thêm
Hướng dẫn cách sử dụng hàm vlookup trong Excel vào công việc kế toán để tính khấu hao

Hướng dẫn cách sử dụng hàm vlookup trong Excel vào công việc kế toán để tính khấu hao

Hướng dẫn cách sử dụng hàm vlookup trong Excel vào công việc kế toán để tính khấu hao, tính giá nhập xuất kho, tính phân bổ chi phí .  1. Công dụng của hàm VLOOKUP trong Excel kế toán: – Tìm đơn giá Xuất kho từ bên Bảng Nhập Xuất Tồn về Phiếu Xuất kho. […]

Xem thêm

Các hàm excel thường dùng trong kế toán để lên sổ sách, tính lương, quản lý kho

Các hàm excel thường dùng trong kế toán để lên sổ sách, tính lương, quản lý kho, hướng dẫn cách sử dụng các hàm trong Excel : Vlookup, sumif, subtotal…  1. Hàm LEFT : Cú pháp: LEFT(text,số ký tự cần lấy) VD: LEFT(“ketoanthienung”,6)=”ketoan” LEFT(“ketoanthienung”,14)=”ketoanthienung” VD trên Excel: LEFT(B3,2) 2. Hàm VLOOKUP Cú pháp: =VLOOKUP(giá trị […]

Xem thêm

Hướng dẫn cách kiểm tra đối chiếu sổ sách kế toán theo Nhật Ký Chung

Hướng dẫn cách kiểm tra đối chiếu sổ sách kế toán theo Nhật Ký Chung,phương pháp kiểm tra sổ sách kế toán chính xác nhất,nhanh nhất  – Kiểm tra đối chiếu giữa sổ chi tiết với sổ tổng hợp tài khoản (sổ cái) – Kiểm tra đối chiếu các nghiệp vụ kinh tế phát sinh so […]

Xem thêm
Hướng dẫn cách lập các bảng biểu cuối tháng trên Excel

Hướng dẫn cách lập các bảng biểu cuối tháng trên Excel

Hướng dẫn cách lập các bảng biểu cuối tháng trên Excel tổng hợp nhập xuất tồn,bảng phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn,bảng cân đối phát sinh tháng .  1. Hướng dẫn cách lập bảng tổng hợp Nhập – Xuất – Tồn kho trên Excel: Cột Số lượng và Thành tiền nhập […]

Xem thêm
Hướng dẫn cách lập sổ nhật ký chung trên Excel, cách vào sổ trong Excel từng nghiệp vụ kế toán phát sinh thực tế

Hướng dẫn cách lập sổ nhật ký chung trên Excel, cách vào sổ trong Excel từng nghiệp vụ kế toán phát sinh thực tế

Hướng dẫn cách lập sổ nhật ký chung trên Excel, cách vào sổ trong Excel từng nghiệp vụ kế toán phát sinh thực tế .  Khi có phát sịnh việc mua bán hàng hóa, công cụ dụng cụ …. Các bạn nhập vào Sổ Nhật ký chung cụ thể như sau: Cột ngày tháng ghi […]

Xem thêm

Hướng dẫn cách làm các bút toán kết chuyển cuối kỳ kế toán trên Excel

Hướng dẫn cách làm các bút toán kết chuyển cuối kỳ kế toán trên Excel, Kết chuyển lãi lỗ, kết chuyển tiền lương, kết chuyển thuế, doanh thu, chi phí .  1. Hạch toán các bút toán về tiền lương cuối tháng ( các bạn phải căn cứ vào bảng lương nhé): a. Tính tiền […]

Xem thêm

Hướng dẫn cách lập sổ sách kế toán trên Excel chi tiết từ cách sử dụng các hàm, lên sổ nhật ký chung .

Hướng dẫn cách lập sổ sách kế toán trên Excel chi tiết từ cách sử dụng các hàm, lên sổ nhật ký chung, các sổ chi tiết, tổng hợp đến việc lập BCTC trên Excel .  1. Tìm hiểu các hàm thường sử dụng trong Excel kế toán: Các bạn muốn làm tốt công việc […]

Xem thêm
qcright