Kế toán tiền lương

Thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mới nhất năm 2015

Thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mới nhất năm 2015 đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, kinh doanh, nhóm cá nhân có thu nhập từ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai và theo phương pháp khoán. – Theo Quyết định […]

Xem thêm

Hướng dẫn thủ tục đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN mới nhất năm 2015

Hướng dẫn thủ tục đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN mới nhất năm 2015 , đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp Chú ý: Kể từ ngày 1/1/2015: – Theo Luật Làm việc số 38/2013/QH13: Khi  ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở […]

Xem thêm

Hướng dẫn cách xây dựng hệ thống thang bảng lương mới nhất năm 2015

Hướng dẫn cách xây dựng hệ thống thang bảng lương mới nhất năm 2015 , hồ sơ đăng ký thang bảng lương lần đầu theo đúng các nguyên tắc xây dựng thang lương lương, bảng lương quy định tại điều 7 Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ, cụ thể như sau: Hồ sơ […]

Xem thêm

Tỷ lệ trích các khoản theo lương mới nhất năm 2015

Tỷ lệ trích các khoản theo lương mới nhất năm 2015 như sau: Bảo hiểm xã hội (26%), bảo hiểm y tế (4,5%), bảo hiểm thất nghiệp (2%), kinh phí công đoàn (2%) . Kể từ ngày 1/1/2014 theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định 1. Mức […]

Xem thêm

Hướng dẫn cách hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương theo tỷ lệ trích mới nhất năm 2015

Hướng dẫn cách hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương theo tỷ lệ trích mới nhất năm 2015, theo quyết định 48 và quyết định 15 TÀI KHOẢN 334 – PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG: dùng để phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh toán các khoản phải trả […]

Xem thêm

Hướng dẫn cách làm bảng tính lương trong Excel mới nhất 2015

Hướng dẫn cách làm bảng tính lương trong Excel mới nhất 2015 chi tiết cho từng nhân viên trong Doanh nghiệp theo mẫu bảng thanh toán tiền lương – Để làm được bảng tính lương cho nhân viên trên Excel các bạn cần căn cứ vào: Bảng chấm công, hợp đồng lao động, thang bảng […]

Xem thêm
Mẫu hệ thống thang thang bảng lương mới nhất 2015 theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP

Mẫu hệ thống thang thang bảng lương mới nhất 2015 theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP

Mẫu hệ thống thang thang bảng lương mới nhất 2015 theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP, các Doanh Nghiệp tự xây dựng và quyết định thang lương, bảng lương cho nhân viên 1. Hệ  thống thang thang bảng lương áp dụng cho doanh nghiệp:   Tên đơn vị: ……………… Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Ngành nghề: […]

Xem thêm

Thủ tục hồ sơ hưởng chế độ thai sản của BHXH mới nhất năm 2015

Thủ tục hồ sơ hưởng chế độ thai sản của BHXH mới nhất năm 2015, điều kiện được hưởng, thời gian và mức hưởng chế độ thai sản mới nhất của Bảo Hiểm Xã Hội ( BHXH )  1. Điều kiện hưởng chế độ thai sản : – Người lao động được hưởng chế độ thai sản […]

Xem thêm

Các chi phí tiền lương tính vào chi phí hợp lý thì cần những gì?

Các chi phí tiền lương tính vào chi phí hợp lý thì cần những gì? Điều kiện để đưa các khoản chi phí tiền lương vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp ( TNDN ) Chú ý: – Việc đầu tiên cần quan tâm đó là: Các khoản tiền lương, tiền […]

Xem thêm

Những quy định mới nhất mức lương tối thiểu vùng năm 2015

Theo quy định tại điều 3 Nghị định Số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính phủ (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015) – Đây là mức lương tối thiểu vùng năm 2015 áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá […]

Xem thêm
qcright