Làm kế toán bán hàng

Hướng dẫn cách hạch toán chiết khấu thương mại khi bán hàng,cách hạch toán giảm giá hàng bán

Hướng dẫn cách hạch toán chiết khấu thương mại khi bán hàng,cách hạch toán giảm giá hàng bán, cách kết chuyển cuối kỳ khoản chiết khấu : Lưu ý: Những khoản chiết khấu thương mại mà đã được ghi giảm trừ vào giá bán trên hóa đơn (là giá bán đã giảm giá, đã chiết […]

Xem thêm

Hướng dẫn cách hạch toán hàng bán trả lại, khi hàng bán bị trả lại do vị phạm hợp đồng

Hướng dẫn cách hạch toán hàng bán trả lại, khi hàng bán bị trả lại do vị phạm hợp đồng, hàng kém chất lượng, không đúng quy cách : Khi bên mua xuất trả lại hàng cho bên bán thì phải xuất hóa đơn hàng bán trả lại. Chú ý: Tài khoản hàng bán bị […]

Xem thêm

Hướng dẫn cách hạch toán hàng khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền, hàng được nhận khuyến mãi

Hướng dẫn cách hạch toán hàng khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền, hàng được nhận khuyến mãi theo đúng quy định của luật thương mại : Chú ý: – Sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu phải theo quy định của pháp luật thương mại về […]

Xem thêm

Hướng dẫn cách hạch toán hàng về trước hóa đơn về sau chi tiết theo từng trường hợp

Hướng dẫn cách hạch toán hàng về trước hóa đơn về sau chi tiết theo từng trường hợp, thủ tục hồ sơ để chứng minh việc hàng về trước hóa đơn về sau : Chú ý: Để chứng mình được việc là hàng về trước hóa đơn về sau các bạn cần chuẩn bị các […]

Xem thêm

Hướng dẫn cách hạch toán hàng gửi đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng

Hướng dẫn cách hạch toán hàng gửi đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng, cách viết hoá đơn, kê khai thuê hàng gửi đi lý bán đúng giá hương hoa hồng ”  1. Cách viết hoá đơn hàng gửi đại lý bán đúng giá: Căn cứ theo điểm 2.6 Phụ lục 1 Thông tư […]

Xem thêm

Hướng dẫn cách hạch toán chiết khấu thanh toán cho khách hàng hoặc được hưởng

Trong trường hợp chiết khấu thanh toán thì hạch toán như thế nào? Tôi xin hướng dẫn cách hạch toán chiết khấu thanh toán với cả 2 trường hợp là chiết khấu cho khách hàng và được hưởng. Chiết khấu thanh toán Là khoản tiền người bán giảm trừ cho người mua, do người mua thanh toán […]

Xem thêm
qcright