Làm kế toán kho

Hướng dẫn cách hạch toán định khoản hóa đơn về trường hàng về sau, cách xử lý khi hóa đơn về trước nhưng hàng chưa về

Hướng dẫn cách hạch toán định khoản hóa đơn về trường hàng về sau, cách xử lý khi hóa đơn về  trước nhưng hàng chưa về :  Mô tả nghiệp vụ: – Trường hợp cuối kỳ kế toán, công ty đã nhận được hóa đơn của nhà cung cấp nhưng hàng chưa về nhập kho, […]

Xem thêm

Hướng dẫn cách hạch toán nhập kho thành phẩm đơn vị sản xuất ra hoặc đi thuê ngoài gia công, chế biến

Hướng dẫn cách hạch toán nhập kho thành phẩm đơn vị sản xuất ra hoặc đi thuê ngoài gia công, chế biến Mô tả nghiệp vụ : – Đối với những vật tư, hàng hóa, thành phầm do đơn vị tự sản xuất hoặc thuê gia công ngoài, sau khi hoàn thiện sẽ được mang […]

Xem thêm

Hướng dẫn cách hạch toán khi kiểm kê phát hiện thừa hoặc thiếu hàng hóa, nguyên vật liêu, công cụ dụng cụ

Hướng dẫn cách hạch toán khi kiểm kê phát hiện thừa hoặc thiếu hàng hóa, nguyên vật liêu, công cụ dụng cụ.Căn cứ vào biên bản kiểm kê và quyết định xử lý để hạch toán . 1. Cách hạch toán khi kiểm kê phát hiện thừa: a. Căn cứ vào biên bản kiểm kê: + Nếu […]

Xem thêm

Hướng dẫn cách tính giá trị hàng tồn kho theo các phương pháp

Hướng dẫn cách tính giá trị hàng tồn kho theo các phương pháp : Phương pháp bình quân gia quyền, thực tế đích danh, nhập trước, xuất trước, nhập sau xuất trước : 1. Hàng tồn kho là gì? Hàng tồn kho bao gồm: – Hàng hóa mua về để bán: Hàng hóa tồn kho, […]

Xem thêm

Hướng dẫn cách tính giá nhập kho hàng hóa, thành phẩm, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ

Hướng dẫn cách tính giá nhập kho hàng hóa, thành phẩm, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ…theo các phương pháp tính giá hàng nhập kho cụ thể và chi tiết : Công thức tính giá hàng nhập kho cụ thể như sau: Giá nhập kho = Giá trị hàng hoá + Chi phí mua […]

Xem thêm

Hướng dẫn cách hạch toán hàng xuất tiêu dùng nội bộ để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh

Hướng dẫn cách hạch toán hàng xuất tiêu dùng nội bộ để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh theo cả 2 Quyết định 48 và quyết định 15 : Chú ý: Theo điều 3 và 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của BTC quy định: – Nếu xuất tiêu dùng nội bộ […]

Xem thêm

Hướng dẫn cách hạch toán hàng hóa, dịch vụ cho biếu tặng khách hàng

Hướng dẫn cách hạch toán hàng hóa, dịch vụ cho biếu tặng khách hàng, cách viết hóa đơn, kê khai theo Công văn Số 2785/TCT-CS và TT 78/2014/TT-BTC Trước khi đi vào hạch toán, tôi xin trích những quy định mới nhất về hàng hóa, dịch vụ cho, biếu, tặng cụ thể như sau: – […]

Xem thêm

Hướng dẫn cách xử lý hàng tồn kho bị âm trên sổ sách so với thực tế

Hướng dẫn cách xử lý hàng tồn kho bị âm trên sổ sách so với thực tế, xử lý âm kho thực tế nhưng trên sổ sách thì vẫn còn hàng tồn I. cách xử lý hàng tồn kho bị âm trên sổ sách : 1. Nếu có hoá đơn đầu vào – Các bạn kiểm […]

Xem thêm

Hướng dẫn cách định khoản hạch toán hàng thừa – thiếu chờ xử lý

Trong trường hợp hàng hóa thừa – thiếu chờ xử lý phải hạch toán như thế nào? Tôi xin hướng dẫn cách định khoản hạch toán hàng thừa – thiếu chờ xử lý khi mua hàng theo từng trường hợp cụ thể như: Do bên bán xuất thiếu, vận chuyển bị mất, nhân viên làm mất… 1. Cách hạch […]

Xem thêm
qcright