Mẫu chứng từ tiền lương

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động mẫu số 07 theo Thông Tư 23

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động Mẫu 07 theo Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. – Kể từ ngày 20/10/2014: Hàng năm doanh nghiệp phải báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm trước ngày 25/5 và ngày […]

Xem thêm

Mẫu danh sách cá nhân nhận thu nhập mẫu 25/ds – TNCN

Mẫu danh sách cá nhân nhận thu nhập mẫu 25/Ds -TNCN Dành cho doanh nghiệp trả thu nhập giải thể, chấm dứt hoạt động theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC – Nếu doanh nghiệp trả thu nhập giải thể, chấm dứt hoạt động có phát sinh trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế TNCN […]

Xem thêm

Mẫu công văn đề nghị đăng ký hệ thống thang bảng lương

Mẫu công văn đề nghị đăng ký hệ thống thang bảng lương gửi phòng lao đông thương binh xã gội để làm hồ sơ đăng ký xây dựng bảng lương tại doanh nghiệp . Công Ty ………… —————– SỐ: 01 CV/KTTU-2015 V/v: Xin áp dụng mức lương tối thiểu và tự xây dựng bảng lương năm […]

Xem thêm

Mẫu tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN Mẫu số TK1-TS

Mẫu tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN Mẫu số TK1-TS , hướng dẫn cách viết tờ khai tham gia bảo hiểm xã hôi, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2015.   BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do […]

Xem thêm
qcright