Mẫu hóa đơn

Mẫu biên bản xác nhận mất hóa đơn GTGT liên 2 (đầu vào) khi phát hiện mất hóa đơn đầu vào nhưng đã kê khai thuế theo Thông tư 39/2014/TT BTC

Mẫu biên bản xác nhận mất hóa đơn GTGT liên 2 (đầu vào) khi phát hiện mất hóa đơn đầu vào nhưng đã kê khai thuế theo Thông tư 39/2014/TT BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —oOo— BIÊN BẢN BÁO MẤT HOÁ ĐƠN ( GTGT) […]

Xem thêm

Mẫu giấy ủy quyền ký thay giám đốc khi viết hóa đơn GTGT

Kế Toán Hà Nội xin được chia sẻ mẫu giấy ủy quyền ký thay giám đốc khi viết hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng và ủy quyền ký hợp đồng kinh tế hoặc các chứng từ kế toán khác, trong trường hợp giám đốc đi công tác không thể ký được.   Công Ty A […]

Xem thêm

Mẫu bảng kê kèm theo hóa đơn giá trị gia tăng khi bán hàng, dịch vụ

Mẫu bảng kê kèm theo hóa đơn giá trị gia tăng khi bán hàng, dịch vụ (theo khoản 2 điều 19 Thông tư 39/2014/TT-BTC) . Bảng kê kèm theo hóa đơn phải đảm bảo các nội dụng: + Tên người bán hàng, địa chỉ liên lạc, mã số thuế + Tên hàng, số lượng, đơn giá, thành […]

Xem thêm

Mẫu giấy thông báo phát hành hóa đơn mới nhất 2015 theo mẫu TB01/AC

Mẫu giấy thông báo phát hành hóa đơn mới nhất năm 2015 TB01/AC Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc ————————–THÔNG BÁO Phát hành hóa đơn (Dành cho tổ chức kinh doanh đặt in, […]

Xem thêm
qcright