Mẫu hợp đồng lao động

Mẫu đơn xin nghỉ việc viết tay hay nhất 2015 chi tiết và đầy đủ nhất

Chia sẻ mẫu đơn xin nghỉ việc viết tay hay nhất 2015 chi tiết và đầy đủ nhất, khi thấy không hài lòng với công việc bạn có thể làm đơn xin nghỉ việc CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————————— Hà Nội. Ngày…tháng…năm ĐƠN […]

Xem thêm

Mẫu hợp đồng lao động thời vụ, Mẫu hợp đồng lao động dưới 3 tháng mới nhất

Chia sẻ mẫu hợp đồng lao động thời vụ hay còn gọi là hợp đồng lao động dưới 3 tháng, có hướng dẫn cách viết hợp đồng thời vụ cụ thể.   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tên đơn vị: ……………………. Số: 003/2014/KTTU HỢP […]

Xem thêm

Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động mới nhất năm 2015

Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động mới nhất năm 2015 và chi tiết nhất, hướng dẫn cách viết quyết định chấm dứt hợp đồng lao động : Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, đơn xin nghỉ việc và các giấy tờ kèm theo như biên bản bàn giao công việc […]

Xem thêm

Mẫu hợp đồng lao động mới nhất năm 2015 chi tiết và đầy đủ nhất theo Thông tư 21/2003/TT-BLĐTBXH

Mẫu hợp đồng lao động mới nhất năm 2015 chi tiết và đầy đủ nhất theo Thông tư 21/2003/TT-BLĐTBXH, hướng dẫn chi tiết cách viết hợp đồng lao động CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tên đơn vị: …………………………… Số: 002/KTTU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG […]

Xem thêm
qcright