Mẫu tờ khai thuế

Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân Mẫu số 11/KK-TNCN mới nhất năm 2015

Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân Mẫu số 11/KK-TNCN mới nhất năm 2015

Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân Mẫu số 11/KK-TNCN mới nhất năm 2015 (Ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Dành cho cá […]

Xem thêm

Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu 02/TNDN Dùng cho doanh nghiệp kê khai thuế TNDN

Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu 02/TNDN Dùng cho doanh nghiệp kê khai thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản theo từng lần phát sinh mới nhất năm 2015 Kể từ ngày 15/11/2014 theo TT 151/2014/TT-BTC: Kể từ ngày 15/11/2014 theo TT 151/2014/TT-BTC: – Hồ sơ khai thuế TNDN theo từng lần […]

Xem thêm

Mẫu văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế tiền phạt Mẫu số 01/GHAN mới nhất năm 2015

Mẫu văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế tiền phạt Mẫu số 01/GHAN mới nhất năm 2015 theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: ……. V/v đề nghị […]

Xem thêm

Mẫu bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào chịu thuế TTĐB Mẫu số 01-2/TTĐB mới nhất 2015

Mẫu bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào chịu thuế TTĐB Mẫu số 01-2/TTĐB mới nhất 2015 theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính PHỤ LỤCBẢNG KÊ HOÁ ĐƠN HÀNG HOÁ MUA VÀO CHỊU THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT (Kèm theo Tờ khai Thuế tiêu thụ đặc biệt […]

Xem thêm

Mẫu bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế TTĐB Mẫu số 01-1/TTĐB mới nhất 2015

Mẫu bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế TTĐB Mẫu số 01-1/TTĐB mới nhất 2015 theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính PHỤ LỤC BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA CHỊU THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT (Kèm theo Tờ khai Thuế tiêu […]

Xem thêm

Mẫu chi tiết giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mẫu số 01-1/THKH mới nhất năm 2015

Mẫu chi tiết giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mẫu số 01-1/THKH mới nhất năm 2015 theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc PHỤ LỤC CHI TIẾT GIẢM TRỪ GIA CẢNH CHO NGƯỜI […]

Xem thêm

Mẫu Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt Mẫu số 01/TTĐB mới nhất năm 2015

Mẫu Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt Mẫu số 01/TTĐB mới nhất năm 2015 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TỜ KHAI THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT [01]  Kỳ tính […]

Xem thêm

Mẫu tờ khai thuế khoán mẫu số 01/THKH mới nhất năm 2015

Mẫu tờ khai thuế khoán mẫu số 01/THKH mới nhất năm 2015 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TỜ KHAI THUẾ KHOÁN (Áp dụng cho hộ kinh doanh, cá nhân và […]

Xem thêm

Mẫu phụ lục chuyển lỗ mẫu số 03-2/TNDN mới nhất năm 2015

Mẫu phụ lục chuyển lỗ mẫu số 03-2/TNDN mới nhất năm 2015 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính   PHỤ LỤC CHUYỂN LỖ (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN) Kỳ tính thuế: từ ……………đến…………… ————————————— Tên người nộp thuế: ………………………………………… […]

Xem thêm

Mẫu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Mẫu số 03–1A/TNDN mới nhất năm 2015

Mẫu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Mẫu số 03–1A/TNDN mới nhất năm 2015 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính  PHỤ LỤC KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Dành cho người nộp thuế thuộc các ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ (Kèm […]

Xem thêm

Mẫu tờ khai lệ phí trước bạ phương tiện mẫu số 02/LPTB mới nhất năm 2015

Mẫu tờ khai lệ phí trước bạ phương tiện mẫu số 02/LPTB mới nhất năm 2015 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              Độc lập – Tự do – Hạnh phúcTỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ (Áp dụng đối với […]

Xem thêm

Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp Mẫu số 03/TNDN mới nhất 2015

Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp Mẫu số 03/TNDN mới nhất 2015 ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _____________________  TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP […]

Xem thêm

Mẫu tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất mẫu số 01/LPTB mới nhất năm 2015

Mẫu tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất mẫu số 01/LPTB mới nhất năm 2015 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ, ĐẤT [01] […]

Xem thêm

Mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) mẫu 01/GTGT Mới nhất năm 2015

Mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) mẫu 01/GTGT Mới nhất năm 2015 Ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG  (Dành cho người […]

Xem thêm

Mẫu giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước mẫu 01/ĐNHT kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước mẫu 01/ĐNHT kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC, dùng khi làm đề nghị hoàn thuế TNCN, GTGT, TNDN TÊN TỔ CHỨC/C NHÂN CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆ NAM Mẫu số: 01/ĐNHT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính) ………………………… Độc lập – Tự do – Hạnh […]

Xem thêm
Mẫu bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mẫu số 05-3/BK-TNCN mới nhất 2015

Mẫu bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mẫu số 05-3/BK-TNCN mới nhất 2015

Mẫu bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mẫu số 05-3/BK-TNCN mới nhất 2015 kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính PHỤ LỤC BẢNG KÊ THÔNG TIN NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH  (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/KK-TNCN) […]

Xem thêm
Mẫu bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05-1/BK-TNCN mới nhất năm 2015

Mẫu bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05-1/BK-TNCN mới nhất năm 2015

Mẫu bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05-1/BK-TNCN mới nhất năm 2015 kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính PHỤ LỤC BẢNG KÊ THU NHẬP CHỊU THUẾ VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG CỦA CÁ […]

Xem thêm

Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân Mẫu số 05/KK-TNCN mới nhất năm 2015

Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân Mẫu số 05/KK-TNCN mới nhất năm 2015 kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN […]

Xem thêm

Mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng trực tiếp trên doanh số Mẫu 05/GTGT mới nhất năm 2015

Mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng trực tiếp trên doanh số Mẫu 05/GTGT mới nhất năm 2015 kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (Tạm […]

Xem thêm

Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Mẫu số 01B/TNDN mới nhất năm 2015

Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Mẫu số 01B/TNDN mới nhất năm 2015 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính Chú ý: Theo điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC quy định: Nếu DN không kê khai được chi phí thực tế phát sinh của […]

Xem thêm
qcright