Mức xử phạt về thuế

Các mức xử phạt vi phạm quy định về báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán

Theo điều 9 và 10 Nghị định 105/2013/NĐ-CP ngày 16/9/2013 của Chính phủ quy định các mức xử phạt vi phạm quy định về báo cáo tài chính, không lập, lập không đầy đủ nội dung, không thực hiện đúng hệ thống tài khoản kế toán . MỨC PHẠT  HÀNH VI Phạt từ 5.000.000 – 10.000.000  – […]

Xem thêm

Những hành vi vi phạm hành chính về thuế theo Thông Tư 166

Theo thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ tài chính quy định: Các hành vi vi phạm hành chính về thuế như sau : a) Hành vi vi phạm hành chính về thuế của người nộp thuế: – Hành vi vi phạm quy định về thủ tục thuế gồm: + Hành vi chậm nộp hồ […]

Xem thêm

Mức xử phạt đối với hành vi khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế

Những mức xử phạt đối với hành vi không khai đầy đủ hồ sơ thuế được quy định tại Điều 8 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ tài chính . 1. Phạt tiền 700.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng hoặc có tình tiết […]

Xem thêm

Các mức phạt vi phạm về chứng từ kế toán theo Nghị định 105

Những mức phạt vi phạm về chứng từ kế toán như : Không lập chứng từ kế toán khi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh, không đủ số liên, không đầy đủ các nội dung… được quy định theo điều 7 Nghị định 105/2013/NĐ-CP ngày 16/9/2013 của Chính phủ . MỨC PHẠT HÀNH VI […]

Xem thêm

Những tình tiết giảm nhẹ – tình tiết tăng nặng vi phạm hành chính thuế

Những tình tiết giảm nhẹ tăng nặng vi phạm hành chính về thuế được quy định theo điều 9, 10 Luật xử lý vi phạm hành chính – Luật số 15/2012/QH13 . Những tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ: +  Người vi phạm hành chính đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt […]

Xem thêm

Những hình thức xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo Thông Tư 166

Những hình thức xử phạt vi phạm hành chính về thuế cụ thể được áp dụng theo điều 6 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ tài chính 1. Phạt cảnh cáo – Phạt cảnh cáo áp dụng đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế không nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ và […]

Xem thêm

Các mức xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế

Những mức phạt chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế được áp dụng cụ thể theo Điều 7 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ tài chính . 1. Phạt cảnh cáo: – Đối với hành vi nộp hồ sơ đăng ký thuế […]

Xem thêm

Những mức phạt chậm đóng BHXH, BHTN năm 2015 mới nhất

Quy định những mức phạt chậm đóng BHXH, BHTN, không tham gia BHXH, BHTN…được áp dụng cụ thể theo điều 26 Nghị định Số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/08/2013 (có hiệu lực từ ngày 10/10/2013) của Chính phủ 1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 – 1.000.000 đồng đối với NLĐ có hành vi thỏa thuận với người […]

Xem thêm

Những mức phạt chậm nộp, không lập thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được sử dụng

Những mức phạt chậm nộp, không lập thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được sử dụng được áp dụng kể từ ngày 02/3/2014 theo điều 10 Thông tư Số 10/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014 của Bộ tài chính 1. Phạt tiền 6.000.000 đồng: – Đối với hành vi không lập Thông báo phát […]

Xem thêm

Các mức phạt nộp chậm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Thông Tư 10

Bộ tài chính quy định các mức phạt chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được áp dụng kể từ ngày 02/3/2014 theo điều 13 Thông tư Số 10/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014 1. Phạt cảnh cáo: – Đối với hành vi nộp chậm báo cáo sử dụng hóa đơn chậm từ ngày thứ 1 […]

Xem thêm

Hướng dẫn chi tiết cách tính tiền phạt chậm nộp thuế GTGT, TNCN, TNDN, Môn bài

Hướng dẫn chi tiết cách tính tiền phạt chậm nộp thuế GTGT, TNCN, TNDN, Môn bài được áp dụng theo điều 34 Thông tư Số 156/2013/TT-BTC của Bộ tài chính 1. Đối với khoản tiền thuế nợ từ ngày 01/7/2013 trở đi: a. Nếu số ngày nộp chậm < 90 ngày: Số tiền phạt = Số tiền […]

Xem thêm

Các mức xử phạt khi làm mất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) mới nhất

Quy định các mức xử phạt khi làm mất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) áp dụng kể từ ngày 02/3/2014 theo thông tư số 10/2014/TT-BTC ban hành ngày 17 /1/2014 của Bộ tài chính . 1. Mất hóa đơn GTGT chưa làm thông báo phát hành hóa đơn: Không xử phạt: – Nếu khai báo […]

Xem thêm

Các mức xử phạt vi phạm về hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT)

Quy định các mức xử phạt hành chính về vi phạm về hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) áp dụng kể từ ngày 02/3/2014 theo thông tư Số 10/2014/TT-BTC ban hành ngày 17 /1/2014 của Bộ tài chính .   MỨC PHẠT HÀNH VI VI PHẠM 200.000 – 1.000.000 – Không lập đủ các nội dung bắt buộc […]

Xem thêm

Các mức xử phạt nộp chậm tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, Môn bài

Quy định các mức xử phạt nộp chậm tờ khai thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) áp dụng kể từ ngày 1/1/2014 theo thông tư 166/2013/TT-BTC của bộ tài chính ban hành ngày 15/11/2013 .   MỨC PHẠT SỐ NGÀY NỘP […]

Xem thêm
qcright