Thuế giá trị gia tăng

Những trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo Tông Tư 219

Những trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) được áp dụng kể từ ngày 1/1/2014 theo điều 5 Thông tư 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính: 1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất […]

Xem thêm

Những đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng theo Thông Tư 219

Những đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng áp dụng kể từ ngày 1/1/2014 theo điều 4 Thông tư 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính Kể từ ngày 1/1/2015 theo Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội – Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về Thuế. – Các mặt hàng […]

Xem thêm

Hướng dẫn chi tiết cách xác định giá tính thuế giá trị gia tăng theo TT 219

Hướng dẫn chi tiết cách xác định giá tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với các loại hàng hóa, dịch vụ theo quy định tài Điều 7 Thông tư 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính: Phương pháp xác định giá tính thuế giá trị gia tăng theo TT 219 như sau : 1. […]

Xem thêm

Hướng dẫn chi tiết cách kê khai hóa đơn chiết khấu thương mại

Tôi xin hướng dẫn chi tiết cách kê khai hóa đơn chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán được áp dụng theo khoản 22 điều 7 thông tư Số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính hướng dẫn cụ thể như sau: Trường hợp 1: – Nếu giá bán trên hóa đơn GTGT chiết khấu là giá bán đã […]

Xem thêm
Hướng dẫn chi tiết cách kê khai thuế hàng bán bị trả lại

Hướng dẫn chi tiết cách kê khai thuế hàng bán bị trả lại

Tôi xin hướng dẫn chi tiết cách kê khai thuế hàng bán bị trả lại áp dụng theo quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC : Thì khi lập hóa đơn hàng bán trả lại thì trên hoá đơn phải ghi rõ: Hàng hoá trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT. Như […]

Xem thêm

Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT hàng cho, biếu tặng, tiêu dùng nội bộ, trao đổi, trả thay lương

Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT hàng tiêu dùng nội bộ, cho, biếu tặng,trao đổi, trả thay lương đối với doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: Theo khoản 3 và 4 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính quy định: – Giá tính thuế […]

Xem thêm

Những điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào năm 2015 mới nhất

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa dịch vụ áp dụng kể từ ngày 01/01/2014 theo Điều 15 Thông tư Số 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính 1. Hoá đơn, chứng từ: – Là hóa đơn GTGT hợp pháp, hợp lệ, hợp lý. 2. Những hóa đơn có giá […]

Xem thêm
Hướng dẫn chi tiết cách lập bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào PL 01-2/GTGT

Hướng dẫn chi tiết cách lập bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào PL 01-2/GTGT

Hướng dẫn chi tiết cách lập bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào PL 01-2/GTGT trên tờ khai thuế GTGT khấu trừ 01/GTGT chi tiết từng chỉ tiêu, Hướng dẫn lập trên phần mềm HTKK 3.3.0 mới nhất năm 2015 áp dụng theo đúng quy định tại khoản 2 điều 14 TT 219/2013/TT-BTC […]

Xem thêm
Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) trực tiếp trên doanh thu mẫu số 04/GTGT

Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) trực tiếp trên doanh thu mẫu số 04/GTGT

Hướng dẫn chi tiết cách lập tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) trực tiếp trên doanh thu mẫu số 04/GTGT trên phần mềm HTKK mới nhất được áp dụng theo Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ tài chính. Chú ý: Tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) trực tiếp trên doanh thu (04/GTGT) là tờ khai dành cho […]

Xem thêm
Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) khấu trừ (01/GTGT) theo tháng và theo quý

Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) khấu trừ (01/GTGT) theo tháng và theo quý

Hướng dẫn chi tiết cách lập tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) khấu trừ (01/GTGT) theo tháng và theo quý trên phần mềm HTKK mới nhất 2015 áp dụng theo đúng quy định tại thông tư 156/2013/TT-BTC Bạn lưu ý: Phải kê khai trên phần mềm HTKK mới nhất. Hiện tại là phần mềm 3.3.0 […]

Xem thêm

Hướng dẫn cách kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp trực tiếp

Hướng dẫn chi tiết cách kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu và trực tiếp trên GTGT, hồ sơ thủ tục khai thuế và cách xác định đối tượng được áp dụng theo thông tư số 156/2013/TT-BTC và 219/2013/TT- BTC I. Cách kê khai thuế giá trị gia tăng […]

Xem thêm

Hướng dẫn cách kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ

Hướng dẫn chi tiết cách kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ áp dụng theo Thông tư Số 156/2013/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư 219/2013/TT- BTC . I. Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ: – Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 01/GTGT – […]

Xem thêm

Hướng dẫn cách kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng và theo quý

Hướng dẫn chi tiết cách kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng và theo qúy áp dụng theo Thông tư Số 156/2013/TT-BTC, Thông tư 219/2013/TT- BTC, Thông tư 119/2014/TT- BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC . Trước khi kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) các bạn phải tự xác định doanh nghiệp mình thuộc đối tượng kê khai […]

Xem thêm
Hướng dẫn cách tải bảng kê từ excel vào phần mềm KTKK mới nhất

Hướng dẫn cách tải bảng kê từ excel vào phần mềm KTKK mới nhất

Bạn đang muốn biết cách tải bảng kê từ excel vào KTKK như thế nào ? Tôi xin được hướng dẫn cách tải bảng kê từ excel vào KTKK mới nhất như các bảng kê, phụ lục kèm theo tờ khai… – Để tải được dữ liệu từ Excel vào phần mềm HTKK thì file Excel đó phải theo mẫu tiêu chuẩn […]

Xem thêm

Cách xác định kê khai thuế GTGT theo quý hay theo tháng theo TT 151

Hiện nay thì những đối tượng được áp dụng kê khai thuế GTGT theo quý là những doanh nghiệp có tổng doanh thu năm trước liền kề < 20 tỷ.Còn những doanh nghiệp mới thành lập và có tổng doanh thu > 20 tỷ thì kê khai thuế GTGT theo tháng Nhưng từ ngày 15/11/2014 theo điều 15 Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày […]

Xem thêm

Hướng dẫn cách kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Theo quy định trước đây thì việc kê khai thuế giá trị gia tăng chỉ có một kỳ kê khai duy nhất là theo tháng, Nhưng kể từ ngày 1/7/2013 thuế giá trị gia tăng đã có thêm một kỳ kê khai nữa đó là theo quý dành cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ có Tổng […]

Xem thêm

Hướng dẫn kê khai bổ sung thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Sai sót trong khi kê khai thuế giá trị gia tăng là điều không thể tránh khỏi đối với những kế toán chưa có nhiều kinh nghiệm làm việc. Bài viết này Công ty kế toán Hà Nội sẽ hướng dẫn kê khai bổ sung thuế giá trị gia tăng trong một số những sai sót đó: 1- CĂN CỨ PHÁP […]

Xem thêm

Cách tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp

Hướng dẫn cách kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu và trực tiếp trên GTGT, hồ sơ thủ tục khai thuế và cách xác định đối tượng theo Thông tư Số 156/2013/TT-BTC và 219/2013/TT- BTC: 1. Đối tượng áp dụng cách tính thuế giá trị gia tăng […]

Xem thêm
Hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp theo Thông tư 119/2014/TT-BTC hướng dẫn kê khai thuế và thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT,thông tư 119/2004/TT-BTC luật sửa đổi bổ sung về thủ tục hành chính thuế trên phần mềm hỗ trợ kê khai 3.3.0 ( HTKK 3.3.0) 1. Kê khai thuế GTGT […]

Xem thêm

Hướng dẫn cách quyết toán thuế GTGT (Giá trị gia tăng )

Hướng dẫn cách Quyết toán thuế GTGT cho cơ sở nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT – Với cơ sở thực hiện đầy đủ chế độ hoá đơn chứng từ đầu ra đầu vào–  Với cơ sở thực hiện đầy đủ hoá đơn đầu ra, nhưng chưa đủ hoá đơn đầu vào […]

Xem thêm
qcright