Thuế thu nhập cá nhân

Hướng dẫn chi tiết cách kê khai quyết toán thuế TNCN năm 2014

Hướng dẫn chi tiết cách kê khai quyết toán thuế TNCN mới nhất năm 2014 Hướng dẫn thủ tục hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân cư trú và không cư trú và thời hạn nộp hồ sơ quyết toán áp dụng theo điều 19 Thông tư 151/2014/TT-BTC: Sửa đổi, bổ sung tiết a.3, điểm a, khoản 1 […]

Xem thêm
Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/KK-TNCN

Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/KK-TNCN

Hướng dẫn chi tiết cách lập tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/KK-TNCN và các Bảng kê 05-1/BK-TNCN, 05-2/BK-TNCN, 05-3/BK-TNCN trên phần mềm HTKK mới nhất đối với phần thu nhập từ tiền lương, tiền công. Các văn bản pháp luật về thuế TNCN năm 2014: – Thông tư Số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 – Thông tư Số 151/2014/TT-BTC […]

Xem thêm

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2014

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2014. Đây là tài liệu của Tổng cục Thuế hướng dẫn cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2014 (Ban hành ngày 05/03/2015). NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ THỰC HIỆN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN NĂM 2014 I. Đối tượng […]

Xem thêm

Cách tính thuế thu nhập cá nhân theo TT 111/2013/TT-BCTC

Theo những quy định mới nhất về thuế thu nhập cá nhân hiện nay đang được hướng dẫn thực hiện theo thông tư 111/2013/TT-BCTC. Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công là tổng số thuế tính theo từng bậc thu nhập (tức là tính theo biểu lũy tiến […]

Xem thêm

Những quy định mới về Thuế thu nhập cá nhân mới nhất 2015

Kể từ ngày 01/01/2015, có nhiều quy định mới về Thuế thu nhập cá nhân bắt đầu có hiệu lực. Cụ thể như sau: 1. Thu nhập chịu thuế – Thu nhập của cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống không thuộc thu nhập chịu thuế. – Quy định thu […]

Xem thêm

Hướng dẫn cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Hướng dẫn chi tiết cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với các cá nhân có những khoản thu nhập khác nhau . 1. Thuế thu nhập cá nhân được quyết toán đối với các cá nhân có thu nhập thường xuyên a. Nguyên tắc quyết toán thuế thu nhập cá nhân: Thuế thu […]

Xem thêm
qcright