Thuế thu nhập doanh nghiệp

Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015

Quy định các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) mới nhất năm 2015 cụ thể như sau: – Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ và thu nhập khác. – Thu nhập chịu thuế trong kỳ […]

Xem thêm

Các mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015

Các mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015 được áp dụng theo điều 8 thông tư Số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ tài chính : – Thuế suất 20%: Áp dụng cho những doanh nghiệp có doanh thu < 20 tỷ. – Thuế suất 22%: Áp dụng cho những doanh có Doanh thu […]

Xem thêm

Các khoản doanh thu để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Các khoản doanh thu để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) Theo thông tư Số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ tài chính . 1. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế TNDN: – Là toàn bộ tiền bán hàng hoá, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản […]

Xem thêm
Cách xác định các khoản lỗ và cách chuyển lỗ trên tờ khai quyết toán thuế TNDN

Cách xác định các khoản lỗ và cách chuyển lỗ trên tờ khai quyết toán thuế TNDN

Tôi xin được hướng dẫn các bạn cách xác định khoản lỗ và chuyển lỗ trên tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo Thông tư Số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ tài chính: 1. Cách xác định lỗ: Ta có: Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Thu nhập được miễn […]

Xem thêm

Cách xác định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

Hướng dẫn cách xác định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (TNDN) cụ thể như sau: ( Đã được cập nhật những sửa đổi theo Thông tư 119/2014/TTBTC và Thông tư 151/2014/TT/BCT và Luật số 71/2014/QH2013 ) 1. Các khoản chi […]

Xem thêm

Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tạm tính theo quý năm 2015 mới nhất

Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tạm tính theo quý năm 2015 mới nhất . – Luật số 32/2013/QH13 ngày 19//2013. – Nghị định Số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013. – Thông tư Số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014. – Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014. – Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014. I. Cách tính số thuế […]

Xem thêm

Hướng dẫn Cách kê khai quyết toán thuế TNDN năm 2014 theo TT 151

Hướng dẫn Cách kê khai quyết toán thuế TNDN năm 2014 theo TT 151, hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN được áp dụng theo Thông tư 151/2014/TT-BTC của Bộ tài chính kể từ ngày 15/11/2014 . – Khai quyết toán thuế TNDN bao gồm: Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm và khai quyết toán thuế […]

Xem thêm
Hướng dẫn cách lập tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2014 theo mẫu 03/TNDN

Hướng dẫn cách lập tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2014 theo mẫu 03/TNDN

Hướng dẫn cách lập tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2014 theo mẫu 03/TNDN và các phụ lục kèm theo trên phần mềm HTKK mới nhất, theo các luật thuế mới nhất hiện nay. Các văn bản pháp luật về thuế TNDN năm 2014: – Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013. – Nghị định số 218/2013/NĐ-CP […]

Xem thêm

Các chi phí lãi vay hợp lý được trừ khi tính thuế TNDN

Các chi phí lãi vay hợp lý được trừ khi tính thuế TNDN thì cần những gì? Điều kiện để chi phí lãi vay được vốn hoá vào chi phí hợp lệ theo quy định tại Thông tư 78/2014/TT-BTC. Theo Khoản 2 điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ tài chính, quy định các […]

Xem thêm

Hướng dẫn chi tiết cách quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2014

Tổng Cục Thuế có đăng bài hướng dẫn về một số nội dung cần lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2014 Ngày 19/6/2013, Quốc hội đã ban hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) số 32/2013/QH13  có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014. Năm 2014 cũng là năm Chính phủ đã […]

Xem thêm

Các chi phí không được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp

Các khoản chi phí không được trừ, không hợp lý, hợp lệ khi xác định thuế thu nhập cá nhân được quy định tại khoản 2 điều 6 của thông tư 78/2014/TT-BTC có hiệu lực từ 2/8/2014. Các văn bản pháp luật hiện hành: – Luật số 71/2014/QH13 – Thông tư 78/2014/TT-BTC. – Thông tư 151/2014/TT-BTC. – Thông […]

Xem thêm

Các chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp

Các khoản chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định tại Điều 6 của Thông tư 78/2014/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 2/8/2014. Theo đó: doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi phí nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây : Căn cứ theo : – Thông tư 78/2014/TT-BTC. – […]

Xem thêm

Quy định mới về thuế thu nhập DN áp dụng từ 02/08/2014

Bộ Tài chính vừa mới ban hành Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo đó, từ ngày 01/01/2014 thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phổ thông là 22% và từ ngày 01/01/2016 là 20%. Đối với doanh nghiệp […]

Xem thêm

Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là một loại thuế trực thu đánh vào lợi nhuận của các doanh nghiệp. Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp: 1. Phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp – Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế được tính bằng thu nhập tính thuế […]

Xem thêm

Hướng dẫn cách quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Hướng dẫn chi tiết cách kê khai và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo thông tư 151/2014/TT-BTC ban hành ngày 15/11/2014 – Khai quyết toán thuế TNDN bao gồm: Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm và khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến thời điểm có quyết định về […]

Xem thêm
qcright