Tự học kế toán Misa

Hướng dẫn cách lập chứng từ gửi tiền, ủy nhiệm chi trên phân hệ Ngân hàng trong Misa

Hướng dẫn cách lập chứng từ gửi tiền, ủy nhiệm chi trên phân hệ Ngân hàng trong Misa, cách quản lý sổ tiền gửi Ngân hàng. – Qua phân hệ Ngân hàng, bộ phận kế toán và ban lãnh đạo doanh nghiệp luôn nắm rõ về số dư tiền gửi trong tài khoản chi tiết […]

Xem thêm

Hướng dẫn cách lập phiếu thu chi tiền mặt trên phần mềm MISA

Hướng dẫn cách lập phiếu thu chi tiền mặt trên phần mềm MISA. cách quản lý sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng trên Misa Xuất quỹ tiền mặt gửi vào ngân hàng hoặc rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ Trường hợp xuất quỹ tiền mặt gửi vào ngân hàng hoặc rút […]

Xem thêm

Hướng dẫn cách lập dự toán thu chi ngân sách trên phần mềm MISA

cách lập dự toán thu chi ngân sách trên phần mềm MISA, cách quản lý thu chi ngân sách, theo dõi yêu cầu cấp kính phí phê duyệt yêu cầu và cấp phát ngân sách theo từng bộ phận, phòng ban, chi nhánh. Đồng thời trợ giúp các nhà quản lý cấp cao có thể […]

Xem thêm

Hướng dẫn chi tiết cách nhập số dư đầu kỳ vào trong phần mềm kế toán MISA

Hướng dẫn chi tiết cách nhập số dư đầu kỳ vào trong phần mềm kế toán MISA SME.NET 2012. Việc nhập số dư ban đầu chỉ thực hiện một lần duy nhất khi bắt đầu sử dụng phần mềm MISA SME.NET 2012. – Trước khi tiến hành nhập số dư ban đầu NSD phải vào menu Danh mục\Tài […]

Xem thêm

Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng phần mềm kế toán MISA SME.NET

Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng phần mềm kế toán MISA SME.NET, cách tạo dự liệu mới trên phần mềm kế toán MISA, cách nhập các số liệu trên các phận hệ… Cách tạo dữ liệu ban đầu Để bắt đầu tạo dữ liệu kế toán mới, thực hiện một trong các cách sau: –       […]

Xem thêm

Huớng dẫn cách cài đặt phần mềm kế toán MISA SME.NET 2012

Video hướng dẫn chi tiết cách cài đặt phần mềm kế toán MISA SME.NET 2012 : – Phần mềm kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ MISA SME.NET 2012 hoạt động theo mô hình máy chủ – trạm (Server – Client). Hệ thống gồm 01 máy chủ chứa dữ liệu chung cho cả hệ thống và nhiều […]

Xem thêm
Hướng dẫn cách tải phần mềm kế toán MISA miễn phí mới nhất hiện nay

Hướng dẫn cách tải phần mềm kế toán MISA miễn phí mới nhất hiện nay

Tôi xin hướng dẫn cách tải phần mềm kế toán MISA SME.NET 2012 miễn phí mới nhất hiện nay. – Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật những phiên bản mới nhất của phần mềm kế toán MISA SME.NET 2012 để các bạn tải về. – Để có thể tải phần mềm kế toán MISA […]

Xem thêm
qcright