Trang chủ » Mẫu chứng từ tiền lương » Mẫu công văn đề nghị đăng ký hệ thống thang bảng lương

Mẫu công văn đề nghị đăng ký hệ thống thang bảng lương

Mẫu công văn đề nghị đăng ký hệ thống thang bảng lương gửi phòng lao đông thương binh xã gội để làm hồ sơ đăng ký xây dựng bảng lương tại doanh nghiệp .

Công Ty …………
—————–
SỐ: 01 CV/KTTU-2015
V/v: Xin áp dụng mức lương tối thiểu và tự xây dựng bảng lương năm ……
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
—–o0o——

 ….., ngày …..  tháng  …  năm …..

 

Kính gửi : Phòng Lao động Thương binh & Xã hội Quận ………………

………………..  thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ………….. do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư thành phố …….. cấp ngày …….. tháng …….. năm ……
Địa chỉ: ……………………
Mã số thuế: ……………………………
Điện thoại liên hệ: …………………………..

Thực hiện theo Nghị Định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Chính Phủ quy định mức lương tối thiểu  vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.
Căn cứ Quy định danh mục các địa bàn áp dụng mức lương tối thiếu vùng.
Căn cứ các văn bản liên quan.

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động làm việc trong doanh nghiệp, CÔNG TY ……….. xin đăng ký mức lương tối thiểu vùng với Phòng Lao Động – Thương Binh và Xã hội quận …….. là ………… đ  kể từ ngày …………..  và Công ty tự xây dựng thang bảng lương áp dụng cho toàn thể CBCNV trong Công ty.

Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý cơ quan.
Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:                                               CÔNG TY ………………..
+Như kính gửi (GĐ Ký tên và đóng dấu)
+Lưu VT

_____________________________________

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ
Mr Dương – Trưởng phòng đào tạo – Công Ty Kế Toán Hà Nội 
Liên hệ tư vấn :  0988.332.093 or 0944.746.822
Website:  http://chungchiketoan.org/

Đánh giá bài viết!

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright