Trang chủ » Mẫu tờ khai thuế » Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2015

Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2015

Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) Mẫu số 04-2/TNCN mới nhất 2015 kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
GIẤY UỶ QUYỀN QUYẾT TOÁN
THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Năm ……….

Tên tôi là: ……………….. Quốc tịch:………………….
Mã số thuế: …………………………..…….

Năm ……….. tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại một nơi là Công ty/đơn vị  …….. ;

Năm ……. tôi có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị……………. và có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng /tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ tại nguồn;

Năm ……… tôi có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị…………………. và  có thu nhập từ cho thuê nhà, mặt bằng, quyền sử dụng đất mà có mức doanh thu từ cho thuê nhà, mặt bằng, quyền sử dụng đất bình quân tháng trong năm không quá 20 triệu đồng/tháng đã thực hiện nộp thuế tại nơi có nhà, mặt bằng, quyền sử dụng đất cho thuê.

Đề nghị Công ty/đơn vị ……………..(mã số thuế :….….) thay mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm ……….. với cơ quan thuế.

Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi có thu nhập chịu thuế ở nơi khác thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

……, ngày ……. tháng ……. năm ……
NGƯỜI UỶ QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

_____________________________________

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ
Mr Dương – Trưởng phòng đào tạo – Công Ty Kế Toán Hà Nội 
Liên hệ tư vấn :  0988.332.093 or 0944.746.822
Website:  http://chungchiketoan.org/

Đánh giá bài viết!

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright