Trang chủ » Thuế thu nhập cá nhân » Hướng dẫn chi tiết cách kê khai quyết toán thuế TNCN năm 2014

Hướng dẫn chi tiết cách kê khai quyết toán thuế TNCN năm 2014

Hướng dẫn chi tiết cách kê khai quyết toán thuế TNCN mới nhất năm 2014

Hướng dẫn thủ tục hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân cư trú và không cư trú và thời hạn nộp hồ sơ quyết toán áp dụng theo điều 19 Thông tư 151/2014/TT-BTC: Sửa đổi, bổ sung tiết a.3, điểm a, khoản 1 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

– Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN có trách nhiệm khai quyết toán thuế TNCN và quyết toán thuế TNCN thay cho các cá nhân có uỷ quyền không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế.

1. Hồ sơ kê khai quyết toán thuế TNCN :

a. Doanh nghiệp trả thu nhập đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế khai quyết toán thuế theo các mẫu sau:

– Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/KK-TNCN
– Bảng kê mẫu số 05-1/BK-TNCN
– Bảng kê mẫu số 05-2/BK-TNCN
– Bảng kê mẫu số 05-3/BK-TNCN

Chi tiết: Cách lập tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/KK-TNCN

Lưu ý:
– Doanh nghiệp được cá nhân ủy quyền quyết toán thuế TNCN có trách nhiệm bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu, khấu trừ số thuế còn phải nộp, trả cho cá nhân nộp thừa khi quyết toán thuế.

– Nếu thừa thì có thể làm thủ tục hoàn thuế

b. Doanh nghiệp trả thu nhập đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; Tổ chức nhận chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú khai quyết toán thuế theo các mẫu sau:

– Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 06/KK-TNCN
– Bảng kê mẫu số 06-1/BK-TNCN

c. Doanh nghiệp bảo hiểm trả thu nhập đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm, thu nhập từ tiền phí tích lũy bảo hiểm nhân thọ; công ty quản lý quỹ hưu trí tự nguyện khấu trừ thuế TNCN đối với tiền tích lũy quỹ hưu trí tự nguyện; Doanh nghiệp bán hàng đa cấp khấu trừ thuế TNCN đối với TNCN tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế khai quyết toán thuế theo các mẫu sau:

– Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/KK-BHĐC
– Bảng kê mẫu số 02-1/BK-BH
– Bảng kê mẫu số 02-2/BK-ĐC.

d. Công ty xổ số kiến thiết trả thu nhập đối với thu nhập của đại lý xổ số không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế khai quyết toán thuế theo các mẫu sau:
– Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/KK-XS
– Bảng kê mẫu số 02-1/BK-XS

2. Thời hạn nộp hồ sơ kê khai quyết toán thuế TNCN :

– Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. (Tức là 31/3/2015)

3. Thời hạn nộp tiền thuế TNCN:

– Chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN (Tức là 31/3/2015)

Lưu ý: Cán bộ, công chức có hệ số lương quy định tại:
– Bảng lương ban hành kèm theo Quyết định số 128/QĐ/TW;
– Bảng lương ban hành kèm theo Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11;
– Bậc 3 Bảng 1 lương chuyên gia cao cấp, mức 1- 2 Bảng lương cấp bậc quân hàm ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CT.
-> Thì không phải lập danh sách cá nhân trên vào Bảng kê theo mẫu số 05-1/BK-TNCN.

– Trường hợp doanh nghiệp giải thể hoặc chấm dứt hoạt động có phát sinh trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì không thực hiện quyết toán thuế TNCN, chỉ cung cấp cho cơ quan thuế danh sách cá nhân đã chi trả thu nhập trong năm (nếu có) theo Mẫu 25/DS-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 151
– Chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định giải thể, chấm dứt hoạt động

Xem thêm : Hướng dẫn tính thuế thu nhập cá nhân

_____________________________________

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ
Mr Dương – Trưởng phòng đào tạo – Công Ty Kế Toán Hà Nội 
Liên hệ tư vấn :  0988.332.093 or 0944.746.822
Website:  http://chungchiketoan.org/

Đánh giá bài viết!

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright