Trang chủ » Hóa đơn giá trị gia tăng » Hướng dẫn viết hóa đơn điều chỉnh tăng giảm thuế suất GTGT

Hướng dẫn viết hóa đơn điều chỉnh tăng giảm thuế suất GTGT

Khi nào được viết hóa đơn điều chỉnh tăng giảm, sai sót thuế suất GTGT ? Tôi xin hướng dẫn cách viết hóa đơn điều chỉnh sai sót, tăng giảm thuế suất thuế GTGT, doanh thu, số lượng hàng hóa …Theo Thông tư 39/2014/TT-BTC và Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

Hóa đơn điều chỉnh tăng, giảm được lập khi phát hiện hóa đơn GTGT có sai sót làm ảnh hưởng đến số thuế phải nộp như: Sai số lượng hàng hóa, đơn giá, thuế suất, tiền thuế và đã kê khai thuế.
– Hoặc kết thúc chương trình (kỳ) giảm giá, chiết khấu mới lập hóa đơn điều chỉnh.

Hóa đơn điều chỉnh phải ghi rõ:

– (Tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu…

Chú ý: Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)

– Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

Sau đây tôi xin lấy ví dụ về cách viết hóa đơn điều chỉnh tăng giảm cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh hoá đơn sai không ảnh hưởng đến số tiền:

VD: Ngày 2/12/2014 phát hiện hoá đơn số 0000568, ký hiệu AB/12P, ngày 19/10/2014. (Sai mã số thuế, Hoá đơn này 2 bên đã kê khai vào tháng 10/2014).

Cách xử lý:
Lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT viết sai
Lập hoá đơn điều chỉnh: Số 0000895, ký hiệu AB/12P, ngày 2/12/2014 (Lập vào ngày hiện tại), cụ thể như sau:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4×5
01 Điều chỉnh mã số thuế đã ghi trên hoá đơn số 0000568, ký hiệu AB/12P, ngày 19/10/2014 là: 0101235698 thành 0101253698 \ \ \ \
 Cộng tiền hàng:                                                                       \
Thuế suất GTGT:  \  , Tiền thuế GTGT:     \
Tổng cộng tiền thanh toán:       \
Số tiền viết bằng chữ:               \

Cách kê khai thuế: Kê khai hoá đơn điều chỉnh trên vào kỳ hiện tại là tháng 12/2014.
– Bên bán kê khai vào bảng kê bán ra. Chỉ tiêu [9]: Doanh số ghi bằng “0”
– Bên mua kê vào bảng kê mua vào. Chỉ tiêu [9]: Giá trị mua vào ghi bằng “0”

2. Điều chỉnh hoá đơn sai ảnh hưởng đến số tiền:

Ví dụ: Ngày 11/03/2014 Công ty kế toán Thiên Ưng bán 10 máy tính xách tay VAIO cho Công ty Bảo An. Và đã xuất hóa đơn số 0006789, ký hiệu TU/12P, ngày 11/03/2014. Đơn giá chưa thuế GTGT là 10.000.00 vnđ/ chiếc.
Và 2 bên đã kê khai hóa đơn đó vào tháng 3/2014.

Nhưng đến ngày 02/05/2014: Công ty Bảo An phát hiện máy tính bị lỗi. Công ty kế toán Thiên Ưng phải lập hóa đơn điều chỉnh giảm giá cho 10 máy tính trên với giá 1.000.000/chiếc.

2. Cách viết hóa đơn điều chỉnh giảm như sau:

– Sau khi 2 bên đã lập biên bản ghi nhận việc sai sót Công ty kế toán Thiên Ưng căn cứ biên bản và lập hóa đơn điều chỉnh số 0006890, ký hiệu TU/12P, ngày 02/05/2014 như sau:

Chú ý: Ngày lập hóa đơn điều chỉnh là ngày hiện tạikhông được ghi số âm (-)

                                    Mẫu số: 01GTKT3/001
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
                                                                                                         Ký hiệu: AA/13P
Liên 1: Lưu                             Số:         0000001
 Ngày..02…tháng.3…năm 2015

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY A
Mã số thuế: 123456789
Địa chỉ: Quận Cầu giấy, Hà Nội

Điện thoại:….0912345678 ……..Số tài khoản…….711A97954379098…….
Họ tên người mua hàng……………
Tên đơn vị………Công ty B …………..
Mã số thuế: 01868900o75
Địa chỉ:  Hoàng mai, TP.Hà Nội
Hình thức thanh toán:..CK…..Số tài khoản…711A67345990
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4×5
01 Điều chỉnh giảm đơn giá cho hóa đơn  số 0006789, ký hiệu TU/12P, ngày 11/03/2014. Chiếc 10 1.000.000 10.000.000
   Cộng tiền hàng:                                                                                        10.000.000
Thuế suất GTGT:   .10 %  , Tiền thuế GTGT:                                                 1.000.000
Tổng cộng tiền thanh toán                                                                            11.000.000
Số tiền viết bằng chữ:. Mười một triệu đồng.

 Hướng dẫn kê khai bổ sung điều chỉnh giảm:

Tại bảng kê của tờ khai thuế GTGT tháng 05/2014 này được lập như sau:

– Công ty A : Lập bảng kê PL 01-1/GTGT tháng 05/2014 (ghi âm cột doanh số và cột thuế GTGT của hóa đơn 0006890, ký hiệu TU/12P, ngày 02/05/2014)

– Công ty B : Lập bảng kê PL 01-2/GTGT tháng 05/2014 (ghi âm cột giá trị hàng mua vào và cột thuế GTGT của hóa đơn 0006890, ký hiệu TU/12P, ngày 02/05/2014).

3. Điều chỉnh hoá đơn bán hàng chiết khấu thương mại:

– Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh.
– Trường hợp này các bạn cũng lập hoá đơn điều chỉnh GIẢM như trên, cụ thể như sau:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4×5
01 Điều chỉnh giảm đơn giá, số tiền, tiền thuế của các hoá đơn số ….., ký hiệu ……., ngày ……kèm theo bảng kê số …… Chiếc 15 1.000.000 15.000.000
(Chiết khấu thương mại 5% theo hợp đồng số … ngày….)
 Cộng tiền hàng:                                                                       15.000.000
Thuế suất GTGT: 10% , Tiền thuế GTGT:                       1.500.000
Tổng cộng tiền thanh toán:                                       16.500.000

 Cách kê khai thuế:

– Hai bên kê khai hoá đơn điều chỉnh trên vào kỳ hiện tại. (Cũng kê khai – như bên trên)

Xem thêm tại : Cách viết hóa đơn giá trị gia tăng

_____________________________________

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ
Mr Dương – Trưởng phòng đào tạo – Công Ty Kế Toán Hà Nội
Liên hệ tư vấn :  0988.332.093 or 0944.746.822
Website:  http://chungchiketoan.org/

Đánh giá bài viết!

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright