Trang chủ » Thuế thu nhập cá nhân » Hướng dẫn chi tiết cách kê khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo tháng và theo quý

Hướng dẫn chi tiết cách kê khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo tháng và theo quý

Xin được hướng dẫn các bạn cách kê khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng hoặc theo quý theo Thông tư 156/2013/TT-BTC mới nhất năm 2015

Trước khi kê khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho nhân viên các bạn phải xác định xem doanh nghiệp thuộc đối tượng kê khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo tháng hay theo quý và phải tính số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phải nộp cho từng nhân viên.

1. Cách xác định kê khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo tháng hoặc theo quý:

– Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý thì kê khai thuế TNCN theo quý.
– Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng thì xét 2 trường hợp như sau:
+ Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp > 50.000.000 thì kê khai theo tháng.
+ Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp < 50.000.000 thì kê khai theo quý.

Ví dụ: Năm 2014 Công ty A thuộc diện kê khai thuế GTGT theo tháng.
– Tháng 1 phát sinh số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trên Tờ khai số 02/KK-TNCN < 50 triệu và Tờ khai 03/KK-TNCN < 50 triệu đồng.
-> Công ty kê khai thuế TNCN theo quý từ Qúy 1 – IV/2014

Chú ý: Các bạn chỉ xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm tính thuế.
– Nếu trong tháng hoặc quý không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) thì không phải kê khai.

Kể từ ngày 15/11/2014 theo Thông tư 151/2014/TT-BTC của Bộ tài chính:

– Doanh nghiệp trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) thay cho các cá nhân có uỷ quyền. (không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế.
– Trường hợp doanh nghiệp không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Lưu ý:

– Nếu doanh nghiệp trả thu nhập giải thể, chấm dứt hoạt động có phát sinh trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) thì doanh nghiệp trả thu nhập không thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN), chỉ cung cấp cho cơ quan thuế danh sách cá nhân đã chi trả thu nhập trong năm (nếu có) theo Mẫu 25/DS-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 151.
– Chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm) kể từ ngày có quyết định về việc giải thể, chấm dứt hoạt động.

2. Hồ sơ kê khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng và quý:

Theo tháng là : Tờ khai TNCN mẫu 02/KK-TNCN theo tháng
Theo quý là : Tờ khai TNCN mẫu 02/KK-TNCN theo quýTrên phần mềm HTKK đã quy định rất rõ về việc này. Hai mẫu này chỉ khác nhau về kỳ kê khai còn nội dung và bản chất như nhau.

3. Thời hạn nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN):

– Theo tháng: Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo.
– Theo quý: Chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo.

4. Thời hạn nộp tiền thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

– Thời hạn nộp tiền thuế cũng là thời hạn nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) nếu có phát sinh.

Xem thêm : Hướng dẫn tính thuế thu nhập cá nhân

_____________________________________

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ
Mr Dương – Trưởng phòng đào tạo – Công Ty Kế Toán Hà Nội 
Liên hệ tư vấn :  0988.332.093 or 0944.746.822
Website:  http://chungchiketoan.org/

Đánh giá bài viết!

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright