Trang chủ » Mẫu chứng từ kế toán TsCd » Mẫu bảng đăng ký phương pháp trích khấu hao Tài Sản Cố Định

Mẫu bảng đăng ký phương pháp trích khấu hao Tài Sản Cố Định

Kế toán Hà Nội xin chia sẻ mẫu bảng đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) mới nhất theo Thông Tư 45.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcĐĂNG KÝ PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Kính gửi :  …………………………….

– Tên đơn vị: …………..
– Địa chỉ trụ sở chính: ……………….
– Mã số thuế : ………………

Thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/14/2013 của Bộ Tài Chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Nay …………… đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định với Chi Cục thuế ………………. theo phương pháp khấu hao đường thẳng. Theo bảng chi tiết dưới đây.

STT Tên tài sản cố định Thời gian trích khấu hao tài sản cố định Bắt đầu trích khấu tài sản cố định
1
………….., ngày ….. tháng ….. năm …..
ĐẠI DIỆN ……………………
(Ký và đóng dấu)

_____________________________________

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ
Mr Dương – Trưởng phòng đào tạo – Công Ty Kế Toán Hà Nội 
Liên hệ tư vấn :  0988.332.093 or 0944.746.822
Website:  http://chungchiketoan.org/

Mẫu bảng đăng ký phương pháp trích khấu hao Tài Sản Cố Định
2 (1) vote

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright