Trang chủ » Mẫu chứng từ tiền tệ » Mẫu bảng kê chi tiền mẫu số 09 theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC

Mẫu bảng kê chi tiền mẫu số 09 theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC

Kế Toán Hà Nội xin được chi sẻ mẫu bảng kê chi tiền mẫu số 09 theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính.

Đơn vi:………..
Bộ phận:……….
Mẫu số: 09 – TT
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)
BẢNG KÊ CHI TIỀN
Ngày …tháng …năm ….

Họ và tên người chi: …………………………………………………………..
Bộ phận (hoặc địa chỉ): ……………………………………………………….
Chi cho công việc: …………………………………………………………….

STT Chứng từ Nội dung chi Số tiền
Số hiệu Ngày, tháng
A B C D 1
Cộng

Số tiền băng chữ: …………………………………………………….
(Kèm theo …. chứng từ gốc).

Người lập bảng kê
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người duyệt
(Ký, họ tên)

_____________________________________

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ
Mr Dương – Trưởng phòng đào tạo – Công Ty Kế Toán Hà Nội 
Liên hệ tư vấn :  0988.332.093 or 0944.746.822
Website:  http://chungchiketoan.org/

Đánh giá bài viết!

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright