Trang chủ » Mẫu chứng từ bán hàng » Mẫu bảng kê mua lại cổ phiếu mẫu số 03 – BH theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC

Mẫu bảng kê mua lại cổ phiếu mẫu số 03 – BH theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC

Mẫu bảng kê mua lại cổ phiếu mẫu số 03 – Ban hành theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính.

Đơn vi:………..
Địa chỉ:……….
Mẫu số: 03 – BH
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)
BẢNG KÊ MUA LẠI CỔ PHIẾU
Ngày …tháng …năm …
Số: …………….

– Họ tên người bán lại: …………………………………….Địa chỉ: ……………….
– Họ tên người mua lại: ……………………………………Địa chỉ: ………………..

Số TT Tên, ký mã hiệu cổ phiếu Số lượng Mệnh giá Giá thực tế mua Số tiền
Theo mệnh giá Theo giá thực tế mua
A B 1 2 3 4 5
Cộng

Tổng số tiền thực tế mua (viết bằng chữ): ………………………….

………..,ngày …tháng …năm ….
người lập phiếu
(Ký,họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký,họ tên)
Giám đốc
(Ký,họ tên, đóng dấu)

_____________________________________

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ
Mr Dương – Trưởng phòng đào tạo – Công Ty Kế Toán Hà Nội 
Liên hệ tư vấn :  0988.332.093 or 0944.746.822
Website:  http://chungchiketoan.org/

Mẫu bảng kê mua lại cổ phiếu mẫu số 03 – BH theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC
5 (1) vote

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright