Trang chủ » Mẫu chứng từ tiền lương » Mẫu bảng kê trích nộp các khoản theo lương mẫu số 10-LĐTL

Mẫu bảng kê trích nộp các khoản theo lương mẫu số 10-LĐTL

Mẫu bảng kê trích nộp các khoản theo lương mẫu số 10-LĐTL theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính

Đơn vi:………..
Bộ phận:……….
Mẫu số: 10 – LĐTL
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

BẢNG KÊ TRÍCH NỘP CÁC KHOẢN THEO LƯƠNG
Tháng ….. năm……
Đơn vị tính……………
STT Số tháng trích BHXB, BHYT, KPCĐ Tổng quỹ lương trích BHXH, BHYT, KPCĐ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y té Kinh phí công đoàn
Tổng số Trong đó: Tổng số Trong đó: Số phải nộp công đoàn cấp trên Số được để lại chi tại đơn vị
Trích vào chi phí Trừ vào lương Trích vào chi phí Trừ vào lương
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Cộng
Ngày…..tháng…..năm……
Người lập bảng
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Giám đốc
(Ký, họ tên)

_____________________________________

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ
Mr Dương – Trưởng phòng đào tạo – Công Ty Kế Toán Hà Nội 
Liên hệ tư vấn :  0988.332.093 or 0944.746.822
Website:  http://chungchiketoan.org/

Mẫu bảng kê trích nộp các khoản theo lương mẫu số 10-LĐTL
3 (1) vote

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright