Trang chủ » Mẫu chứng từ tiền tệ » Mẫu bảng kiểm kê quỹ tiền mặt mẫu số 08A qđ 48 và qđ 15

Mẫu bảng kiểm kê quỹ tiền mặt mẫu số 08A qđ 48 và qđ 15

Mẫu bảng kiểm kê quỹ tiền mặt mẫu số 08A áp dụng theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính.

Đơn vi:………..
Bộ phận:……….
Mẫu số: 08a – TT
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)
BẢNG KIỂM KÊ QUỸ
(Dùng cho VNĐ)
Số:…………………

Hôm nay, vào ….giờ …ngày …tháng …năm …
Chúng tôi gồm:
Ông/Bà: ………………………………………………………….Đại diện kế toán
Ông/Bà: ……………………………………………………………Đại diện thủ quỹ
Ông/Bà: ………………………………………………………………..Đại diện ………..
Cùng tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt kết quả như sau:

STT Diễn giải Số lượng Số tiền
A B 1 2
I Số dư theo sổ quỹ: x …………………
II Số kiểm kê thực tế x …………………
1 Trong đó:
2 – Loại ………………… …………………
3 – Loại ………………… …………………
4 – Loại ………………… …………………
5 – … ………………… …………………
III Chênh lệch (III = I – II) x …………………

– Lý do: + Thừa: ………………………………………………………………….
+ Thiếu: ……………………………………………………………………………………….
– Kết luận sau khi kiểm kê quỹ: ……………………………………………………..

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Thủ quỹ
(Ký, họ tên)
Người chịu trách nhiệm kiểm kê quỹ
(Ký, họ tên)

_____________________________________

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ
Mr Dương – Trưởng phòng đào tạo – Công Ty Kế Toán Hà Nội 
Liên hệ tư vấn :  0988.332.093 or 0944.746.822
Website:  http://chungchiketoan.org/

Đánh giá bài viết!

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright