Trang chủ » Mẫu tờ khai thuế » Mẫu bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp cho địa phương nơi có công trình xây dựng, lắp đặt

Mẫu bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp cho địa phương nơi có công trình xây dựng, lắp đặt

Mẫu bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp cho địa phương nơi có công trình xây dựng, lắp đặt liên tỉnh theo Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính

Phụ lục
BẢNG PHÂN BỔ SỐ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG PHẢI NỘP CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG NƠI CÓ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT LIÊN TỈNH.
(Kèm theo Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT)
[01] Kỳ tính thuế: tháng…… năm hoặc quý…..năm…..

[02] Tên người nộp thuế:………………………………………………….

[03] Mã số thuế:

[04] Tên đại lý thuế (nếu có):………………………………………………….

[05] Mã số thuế:
  Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
STT Tên công trình Doanh thu Cơ quan thuế địa phương quản lý Tỷ lệ phân bổ (%) Số thuế giá trị gia tăng phải nộp
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Công trình A Cơ quan thuế A
2 Công trình B Cơ quan thuế B
Cơ quan thuế C
Tổng cộng:
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….
Chứng chỉ hành nghề số:…….

…, ngày …tháng …năm
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

_____________________________________

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ
Mr Dương – Trưởng phòng đào tạo – Công Ty Kế Toán Hà Nội 
Liên hệ tư vấn :  0988.332.093 or 0944.746.822
Website:  http://chungchiketoan.org/

Đánh giá bài viết!

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright