Trang chủ » Mẫu chứng từ tiền lương » Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng mẫu số 03-LĐTL theo quyết định 48 và 15

Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng mẫu số 03-LĐTL theo quyết định 48 và 15

Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng mẫu số 03-LĐTL theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính

Đơn vi:………..
Bộ phận:……….
Mẫu số: 03- LĐTL
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)
BẢNG THANH TOÁN TIỀN THƯỞNG
Quý….năm…. Số………..
STT Họ và tên Chức vụ Bậc lương Mức thưởng Ghi chú
Xếp loại thưởng Số tiền Ký nhận
A B C 1 2 3 D E
Cộng

Tổng số tiền ( viết băng chữ):……………………………

Ngày….tháng…năm…..
Người lập biểu
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Giám đốc
(Ký, họ tên)

_____________________________________

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ
Mr Dương – Trưởng phòng đào tạo – Công Ty Kế Toán Hà Nội 
Liên hệ tư vấn :  0988.332.093 or 0944.746.822
Website:  http://chungchiketoan.org/

Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng mẫu số 03-LĐTL theo quyết định 48 và 15
5 (1) vote

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright