Trang chủ » Mẫu chứng từ kế toán TsCd » Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định mẫu số 06 theo quyết định 48 và 15

Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định mẫu số 06 theo quyết định 48 và 15

Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định mẫu số 06 theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC của Bộ tài chính

Mẫu số 06 – TSCĐ
Đơn vị:……………………………  (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC
Bộ phận:………………………… ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)
                      Số:………………
BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ
Tháng ……….năm 20………

mau bang tinh phan bo khau hao tscd

Ngày………….   tháng……………………….. năm…….

Người lập bảng Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)  (Ký, họ tên)

_____________________________________

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ
Mr Dương – Trưởng phòng đào tạo – Công Ty Kế Toán Hà Nội 
Liên hệ tư vấn :  0988.332.093 or 0944.746.822
Website:  http://chungchiketoan.org/

Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định mẫu số 06 theo quyết định 48 và 15
3 (1) vote

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright