Trang chủ » Mẫu chứng từ tiền tệ » Mẫu biên lai thu tiền mẫu số 06 theo quyết định 48 và quyết định 15

Mẫu biên lai thu tiền mẫu số 06 theo quyết định 48 và quyết định 15

Mẫu biên lai thu tiền mẫu số 06  theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính

Đơn vi:………..
Bộ phận:……….
Mẫu số: 06 – TT
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

BIÊN LAI THU TIỀN
Ngày …tháng …năm …
Quyển số: ……………….
Số: ……………….

– Họ và tên người nộp tiền: …………………………………………………………….
– Địa chỉ: ……………………………………………………………………………..
– Nội dung thu: ………………………………………………………………………….
– Số tiền thu: ………………………………….(Viết bằng chữ): …………………………..
………………………………………………………………………………………….

Người nộp tiền
(Ký, họ tên)
Người thu tiền
(Ký, họ tên)

_____________________________________

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ
Mr Dương – Trưởng phòng đào tạo – Công Ty Kế Toán Hà Nội 
Liên hệ tư vấn :  0988.332.093 or 0944.746.822
Website:  http://chungchiketoan.org/

Mẫu biên lai thu tiền mẫu số 06 theo quyết định 48 và quyết định 15
5 (1) vote

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright