Trang chủ » Mẫu hợp đồng lao động » Mẫu đơn xin nghỉ việc viết tay hay nhất 2015 chi tiết và đầy đủ nhất

Mẫu đơn xin nghỉ việc viết tay hay nhất 2015 chi tiết và đầy đủ nhất

Chia sẻ mẫu đơn xin nghỉ việc viết tay hay nhất 2015 chi tiết và đầy đủ nhất, khi thấy không hài lòng với công việc bạn có thể làm đơn xin nghỉ việc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————
Hà Nội. Ngày…tháng…năm
ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi: ……………………………..

Tôi tên là: ……………….
Chức vụ: ……………………………. Bộ phận:…………………………..

Nay tôi làm đơn này, kính xin Ban giám đốc cho tôi được thôi việc kể từ ngày ….tháng …… năm ……
Lý do: ………………………………………..

Tôi đã bàn giao công việc cho: ……………………… Bộ phận:………………………..
Các công việc được bàn giao:
– Tờ khai thuế từ tháng …………………… đến tháng ……………………..
– Hoá đơn đầu ra và hoá đơn đầu vào từ tháng ….
– Sổ sách chứng từ từ tháng … đến ….
……………………….

Tôi cam đoan đã bàn giao công việc lại cho bộ phận có liên quan trước khi nghỉ việc.

Rất mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận cho tôi được phép thôi việc. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trưởng bộ phận Người làm đơn
Mẫu đơn xin nghỉ việc viết tay hay nhất 2015 chi tiết và đầy đủ nhất
1 (1) vote

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright