Trang chủ » Mẫu chứng từ tiền lương » Mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội mẫu C65-HD

Mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội mẫu C65-HD

Mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội mẫu C65-HD ban hành kèm theo Thông tư số 178/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính

– Đây là mẫu C65-HD đã được thay đổi theo Công văn Số: 4055/BHXH-CĐBHXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 của BHXH TP. Hồ Chí Minh

Mẫu số: C65-HD
(Ban hành theo Thông tư số 178-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)

TÊN CƠ SỞ Y TẾ
Số KB/BA

GIẤY CHỨNG NHẬN
NGHỈ VIỆC HƯỞNG BẢO HIỂM XàHỘI
Quyển số: ………
Số: …………..

Họ và tên………. năm sinh……..
Đơn vị công tác:……………….
Nghỉ việc do:………………..
Số ngày cho nghỉ:………………
(Từ ngày…….. đến hết ngày…..)

Y, bác sỹ KCB
(Ký, họ tên)
Ngày….tháng…..năm…..
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)
TÊN CƠ SỞ Y TẾ
Số KB/BA

GIẤY CHỨNG NHẬN
NGHỈ VIỆC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI
Quyển số: ………
Số: …………..

Họ và tên….……. năm sinh………
Đơn vị công tác:……………………..
Nghỉ việc do:……………………
Số ngày cho nghỉ:…………………
(Từ ngày………….. đến hết ngày…………..)

Y, bác sỹ KCB
(Ký, họ tên)
Ngày….tháng…..năm…..
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)

_____________________________________

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ
Mr Dương – Trưởng phòng đào tạo – Công Ty Kế Toán Hà Nội 
Liên hệ tư vấn :  0988.332.093 or 0944.746.822
Website:  http://chungchiketoan.org/

 

Đánh giá bài viết!

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright