Trang chủ » Mẫu chứng từ tiền tệ » Mẫu giấy đề nghị thanh toán mẫu số 05 áp dụng theo quyết định 48 và quyết định 15

Mẫu giấy đề nghị thanh toán mẫu số 05 áp dụng theo quyết định 48 và quyết định 15

Mẫu giấy đề nghị thanh toán mẫu số 05 áp dụng theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính

Đơn vi:………..
Bộ phận:……….
Mẫu số: 05 – TT
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Ngày …tháng …năm….

Kính gửi: ……………………………………………………………………..
Họ và tên người đề nghị thanh toán: …………………………………………
Bộ phận (hoặc địa chỉ): ………………………………………………..
nội dung thanh toán: …………………………………………………….
Số tiền: ………………………………………..( Viết bằng chữ): …………………
……………………………………………………………………………….
(Kèm theo: ………………… chứng từ gốc)

Người đề nghị thanh toán
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người duyệt
(Ký, họ tên)

_____________________________________

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ
Mr Dương – Trưởng phòng đào tạo – Công Ty Kế Toán Hà Nội 
Liên hệ tư vấn :  0988.332.093 or 0944.746.822
Website:  http://chungchiketoan.org/

Mẫu giấy đề nghị thanh toán mẫu số 05 áp dụng theo quyết định 48 và quyết định 15
5 (1) vote

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright