Trang chủ » Mẫu chứng từ tiền lương » Mẫu giấy đi đường mẫu số 04-LĐTL theo quyết định 48 và 15

Mẫu giấy đi đường mẫu số 04-LĐTL theo quyết định 48 và 15

Mẫu giấy đi đường mẫu số 04-LĐTL theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính

Đơn vị………..
Bộ phận…….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————
Mẫu số 04- LĐTL
(Ban hành theo QĐ Số :
48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)
GIẤY ĐI ĐƯỜNG
Số……………………
Cấp cho:………………………………………………………
Chức vụ:…………………………………………………………….
Được cử đi công tác tại:…………………………………………….
Theo công lệnh ( hoặc giấy giới thiệu) số…. ngày…. tháng…. năm….
Từ ngày…..tháng…..năm…….đến ngày….. tháng…. năm…….
Ngày….tháng…..năm…..
Người duyệt
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Tiền ứng trước
Lương…………………………………….đ
Công tác phí……………………………đ
Cộng………………………………………đ

Nơi đi…
Nơi đến…
Ngày Phương tiện sử dụng Độ dài chặng đường Số ngày công tác Lý do lưu trú Chứng nhận của cơ quan
(Kýtên, đóng dấu)
1 2 3 4 5 6 7
Nơi đi…
Nơi đến…
Nơi đi…
Nơi đến…

– Vé người……………………………..vé x…………………đ = ……………………đ
– Vé cước …………………………….vé x…………………đ = …………………..đ
– Phụ phí lấy vé bằng điện thoại………….vé x…………………đ = …………………..đ
– Phòng nghỉ……………………………..vé x………………….đ = …………………..đ

1- Phụ cấp đi đường: Cộng…………………………………………….đ
2- Phụ cấp lưu trú: …………………………………………………………đ
Tổng cộng ngày công tác:………………………………………………đ

Ngày….tháng….năm….
Duyệt
Số tiền được thanh toán là……………….

 

Người đi công tác
(Ký, họ tên)
Phụ trách bộ phận
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

_____________________________________

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ
Mr Dương – Trưởng phòng đào tạo – Công Ty Kế Toán Hà Nội 
Liên hệ tư vấn :  0988.332.093 or 0944.746.822
Website:  http://chungchiketoan.org/

Đánh giá bài viết!

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright