Trang chủ » Mẫu chứng từ tiền tệ » Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng mẫu số 04 theo quyết định 48 và quyết định 15

Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng mẫu số 04 theo quyết định 48 và quyết định 15

Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng mẫu số 04 theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính

Đơn vi:………..
Bộ phận:……….
Mẫu số: 04 – TT
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

GIẤY THANH TOÁN TIỀN TẠM ỨNG
Ngày …tháng …năm …
Số: …………….
Nợ: …………….
Có: …………….

– Họ và tên người thanh toán: …………………………………………………………………………….
– Bộ phận (hoặc địa chỉ): ………………………………………………………………………………….
– Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:

Diễn giải Số tiền
A 1
I- Số tiền tạm ứng ……………………………..
1.     Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết ……………………………..
1.     Số tạm ứng kỳ này: ……………………………..
– Phiếu chi số: ………….ngày………. ……………………………..
– Phiếu chi số: ………….ngày………. ……………………………..
– …. ……………………………..
II- Số tiền đã chi ……………………………..
1.     Chứng từ số …………ngày…….. ……………………………..
1.     ….. ……………………………..
III- Chênh lệch ……………………………..
1.     Số tạm ứng chi không hết (I – II) ……………………………..
1.     Chi quá số tạm ứng (II – I) ……………………………..

 

Giám đốc
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Kế toán thanh toán
(Ký, họ tên)
Người đề nghị thanh toán
(Ký, họ tên)

_____________________________________

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ
Mr Dương – Trưởng phòng đào tạo – Công Ty Kế Toán Hà Nội 
Liên hệ tư vấn :  0988.332.093 or 0944.746.822
Website:  http://chungchiketoan.org/

Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng mẫu số 04 theo quyết định 48 và quyết định 15
5 (1) vote

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright