Trang chủ » Mẫu hóa đơn » Mẫu giấy thông báo phát hành hóa đơn mới nhất 2015 theo mẫu TB01/AC

Mẫu giấy thông báo phát hành hóa đơn mới nhất 2015 theo mẫu TB01/AC

Mẫu giấy thông báo phát hành hóa đơn mới nhất năm 2015 TB01/AC Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc
————————–
THÔNG BÁO
Phát hành hóa đơn
(Dành cho tổ chức kinh doanh đặt in, tự in)

1. Tên đơn vị phát hành hoá đơn:……………
2. Mã số thuế:…………………………………
3. Địa chỉ trụ sở chính:…………………..
4. Điện thoại:……………………………..
5. Các loại hoá đơn phát hành:

STT Tên loại
hoá đơn
Mẫu số Ký hiệu Số lượng Từ số Đến số Ngày bắt đầu sử dụng Doanh nghiệp in/Doanh nghiệp cung cấp phần mềm
Tên MST
 1 Hóa đơn GTGT  01GTKT3/001 TU/12P  100  01  100  26/03/2015  Công ty In Hà Nội  0101181842

6. Thông tin đơn vị chủ quản (trường hợp tổ chức dùng hóa đơn của đơn vị chủ quản đặt in, tự in):
– Tên đơn vị:………………………………………………….
– Mã số thuế:…………………………………………………

7. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo:.Chi cục thuế Quận Cầu Giấy..

Ghi chú: Tổ chức tự in hóa đơn đặt in hoặc tự tạo phần mềm tự in hoá đơn để sử dụng không ghi cột Doanh nghiệp in/Doanh nghiệp cung cấp phần mềm.
 Hà Nội., ngày.20 tháng.03.năm.2015
        NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁPLUẬT
      (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

Xem thêm: Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn 

_____________________________________

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ
Mr Dương – Trưởng phòng đào tạo – Công Ty Kế Toán Hà Nội 
Liên hệ tư vấn :  0988.332.093 or 0944.746.822
Website:  http://chungchiketoan.org/

Mẫu giấy thông báo phát hành hóa đơn mới nhất 2015 theo mẫu TB01/AC
3.67 (3) votes

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright